Her er Barn og medier-undersøkelsene 2014

I dag legger Medietilsynet frem Barn og medier-undersøkelsene for 2014 på Litteraturhuset i Oslo

Publisert 28.04.2014

Paradokser i handling og bruk
Stian Lindbøl. Foto: Kine Jensen– Vi ser en betydelig økning i bruk av nettbrett og smarttelefoner hos de yngste barna, sier seniorrådgiver og prosjektleder for Barn og medier-undersøkelsene i Medietilsynet Stian Lindbøl. Omtrent 1 av 3 mellom 5 og 8 år har nå tilgang til eget nettbrett. I 2012 var det kun 3 prosent for denne aldersgruppen. 6 av 10 mellom 12 til 14 år oppgir at de har eget nettbrett.

– Til tross den store økningen i bruken av nettbrett og smarttelefoner så er det fortsatt slik at foreldrene viser større interesse for barnas bruk av tradisjonelle medier som bøker og filmer sammenliknet med internett og dataspill. Dette handler nok om mulighetene for kontroll. 1 av 3 foreldre med barn i alderen 9-11 år oppgir at de har installert filter eller sperreprogram på PC-en som barnet bruker hjemme, sier Lindbøl. – Dette er et paradoks når vi samtidig vet at barn og unge kan nå det meste av medieinnhold via nettbrett og mobil utenfor hjemmet.

Yngre og yngre
Undersøkelsene viser også at det er stadig yngre barn som tar i bruk teknologi. Gjennomsnittsalderen for barnas første mobil ligger nå på åtte år, og 83 prosent av barn mellom 9 og16 år har en smarttelefon, mot 67 prosent for kun to år siden. For nettbrett er bruken også vokst med over 20 prosent.

– Én av effektene dette har fått, er at flere barn leser nyheter daglig, og det gjør de på mobil eller nettbrett, sier Lindbøl. – Det er også interessant å legge merke til at 1 av 4 av 15-16-åringene oppgir at de benytter Twitter av og til eller ofte mens kun 1 av 10 sier at de blogger regelmessig.

Nytt av året: reklame og mediepåvirkning
6 av 10 barn og unge mener reklame er både irriterende og kjedelig. Likevel opplever de at medier og reklame har påvirkning på dem. Når det gjelder dataspill mener 23 prosent av de unge selv at den påvirker dem negativt, mens 50 prosent av foreldrene mener det samme. – Dette er ikke nytt for oss og bekrefter mange av samfunnets fordommer mot dataspill, sier Lindbøl.

Ingen økning i digital mobbing
Selv om det blir flere og yngre brukere av nettbrett og smarttelefoner så øker ikke nettmobbing, faktisk går den tilbake med en prosent, til fire prosent. Antallet barn og unge som opplever ubehageligheter på nett eller mobil er også stabil. – Dette undergraver selvfølgelig ikke de alvorlige følgene og opplevelsene de som mobbes eller plages må leve med, men det sier i alle fall noe om at nettverdenen ikke blir verre til tross for mer og tidligere bruk av digitale medier, sier Stian Lindbøl i Medietilsynet.

Til høyre du undersøkelsene Barn og medier (9-16 år) 2014, Foreldre om småbarns mediebruk (1-12 år) 2014. Du finner også faktaark om temaene nettmobbing, seksuelle opplevelser, barn og mediebruk, sosiale medier, dataspill, og nytt av året; barn om mediepåvirkning og reklame. 

Kontaktpersonene til høyre er tilgjengelig for intervjuer fra 12.00 mandag 28. april. For mer informasjon ta kontakt med raba@medietilsynet.no – telefon 915 31 802.

 

Kontakt

Lenker

Barn og medier 2014 (9 - 16 år)

 

Småbarn og medier 2014

 

Faktaark samlet 2014