Høring om NRKs tjenester på nye medieplattformer

Medietilsynet har på oppdrag fra Kulturdepartementet utarbeidet en rapport som vurderer hvorvidt NRKs tjenester på nye plattformer er i samsvar med allmennkring­kasteroppdraget slik det går frem av NRKs vedtekter. Rapporten er basert på en oversikt over tjenester som NRK selv har utarbeidet og oversendt Medietilsynet.  Konklusjonene i rapporten er rådgivende.

Publisert 25.08.2010

Foto av hånd med musepekerDepartementet ønsker et bredest mulig vurderingsgrunnlag og har derfor sendt rapporten ut på høring.

Høringsdokumentene er lagt ut på departementets nettsted:

http://www.regjeringen.no/kud.

Instanser som ikke har fått tilsendt høringen direkte står også fritt til å uttale seg.

Kontakt

Lenker