Lover og praksis

Saker etter kringkastingsloven som gjelder beskyttelse av mindreårige. "Vannskille" og "alvorlig til skade" bestemmelsene; forskrift om kringkasting § 2-5 og § 2-6. Dessuten forbudssaker etter lov om kringkasting § 4-5. 

Vannskille/skadelighet

2000/1107 - Forbudsvedtak i digitale kabelnett

Sammendrag:
Saken gjaldt videresending av program som var i strid med straffelovens § 204 (pornografi) i digitale kabelnett. I motsetning til analoge kabelnett var det mulig å omgå "sladdingen" i digitale kabelnett.

Varsel om forbudsvedtak for Canal + Gul av  2. mai 2002
Varsel om forbudsvedtak for Canal + Blå av  6. desember 2002
Notifikasjon til ESA av 10. januar 2003
Vedtak om forbud mot videresending av 25. juni 2003, Avidi
Vedtak om forbud mot videresending av 25. juni 2003, UPC
Oversendelse av klage til KKD 30. september 2003
Klageavgjørelse av KKD 8. desember 2003

Se også "Advisory opinion" fra EFTA-domstolen i tidligere sak mot TV1000/FilmMax

2003/0117 - NRK, Sansenes rike

Tilsvar fra NRK av 21. februar 2003
Brev til departementet om saksbehandling
Tilsvar fra NRK av 25. juni 2004 til varsel om sanksjon
Vedtak om sanksjon av 12. juli 2004

2005/0696 - Distribusjon av sendinger med erotisk innhold

Brev til Canal Digital Kabel av 14. juli 2006

2006/0907 - VisjonTV, program om abort

Varsel om sanksjon 3. mai 2006
Vedtak om sanksjon

2009/0559 - TV1000, "Hostel 2"

Sammendrag:
Medietilsynet kontrollerte filmen "Hostel 2" sendt av TV1000 Action kl. 20.00, og konkluderte med at filmen kunne skade mindreåriges psykiske og moralske utvikling. Etter norsk regulering var det i strid med vannskillebestemmelsen (lov om kringkasting § 2-7).

Siden TV1000 er en satellittdistribuert kringkaster etablert i Sverige og dermed underlagt svensk jurisdiksjon, rettet Medietilsynet en henvendelse til Granskningsnämnden. De konkluderte også med at TV1000s sending er i strid med den tilsvarende bestemmelsen i Sverige, og oversendte saken til Justitiekansleren.

Medietilsynets henvendelse til Granskningsnämnden.
Granskningsnämndens beslutning i saken.
Justitiekanslerens beslutning i saken.

2009/1640 - TV2 Zebra, "South Park"

Sammendrag:
Medietilsynet vurderte fem episoder av "South Park" som ble sendt på TV 2 Zebra i uke 37 og 38, og kom fram til at to av episodene som er kontrollert er egnet til ha en skadelig virkning på mindreårige. Medietilsynet la vekt på at serien sendes på et tidspunkt da det er sannsynlig at barn utgjør en vesentlig del av seermassen. Serien sendes hovedsakelig på hverdager etter skoletid, altså på et tidspunkt hvor barn gjerne ser på tv alene.

Varsel om sanksjon 7. oktober 2009
Tilsvar fra TV2 23. oktober 2009
Vedtak om advarsel 13. november 2009

2010/0049 - TV2, "Frøken Sverige"

Sammendrag:
TV 2 ble varslet om mulig sanksjon for å ha vist filmen "Frøken Sverige" kl. 13.50 søndag 17. januar 2010. Da filmen ble satt opp på kino i 2005 fikk den 11-årsgrense. Filmen inneholder blant annet samleiescener, tidvis grovt språk, scener med verbal ydmykelse, trusler om selvmord og to episoder med hærverk hvor filmens hovedperson er involvert.
Medietilsynet konkluderte først med at visningen av "Frøken Sverige" kl. 13.50 er i strid med vannskilleprinsippet. Det ble lagt vekt på at filmen ble vist på et tidspunkt da det er sannsynlig at barn kunne utgjøre en vesentlig del av seermassen. Etter klage fra TV2 og en fornyet vurdering omgjorde vi vedtaket om sanksjon.

Varsel om sanksjon 16. mars 2010
Tilsvar fra TV2
Vedtak om advarsel
Klage fra TV2
Omgjøring av vedtak

2010/1316 - NRK, "Filmbonanza"

Sammendrag:
Saken gjelder NRKs sending av episode 5 av programmet "Filmbonanza" som var viet skrekkfilmer. Det ble vist klipp fra en rekke skrekkfilmer som Nosferatu, A Nightmare on Elm Street, Fritt Vilt, Fritt Vilt II og Fritt Vilt III. Etter Medietilsynets vurdering inneholdt disse klippene flere skremmende og angstskapende scener som er typiske for skrekkfilmer, som eksempelvis forfølgelsesscener, øksehugg, vampyrbitt, skrekkeffekter og nærbilder av redde mennesker. Innholdet i klippene som ble vist ville samlet sett ved en filmvurdering fått aldersgrense 15 år.

Programmet ble opprinnelig vist onsdag 13. oktober 2010 kl. 21.30 på NRK2, med reprise fire ganger på ulike NRK-kanaler. Tre av reprisesendingene var programsatt før kl. 21.00 og var følgelig i strid med vannskilleprinsippet.

Brev til NRK av 16. november 2010