1. Startsiden
  2. Barn og medier

Barn og medier-undersøkelsen

50 spørsmål, 2 888 barn og 2 007 foreldre. Hva bruker barn og unge tiden til på nett, hvilke apper liker de best, og hvor mange opplever mobbing eller trusler? I over ti år har Medietilsynet samlet inn data om barn og unges mediehverdag. Annethvert år gjennomfører vi undersøkelser blant barn og foreldre.

Forside til barn og medier-undersøkelsen

Barn og medier 2016 (web) Anbefalt versjon på web med god grafikk og illustrasjoner
Barn og medier 2016 (pdf) Anbefalt kortversjon med god grafikk og illustrasjoner
Barn og medier 2016: 9 - 16-åringers bruk og opplevelser av medier (pdf)
Hovedrapporten i fullstendig versjon
Barn og medier 2016: Foreldres syn på barn og unges bruk og opplevelser av medier (pdf) Foreldre-rapporten i fullstendig versjon
English  
Children and Media 2016 - A summary of a national Norwegian survey amongst children 9 to 16 years old, and parents of children between 1 and 16 years of age (pdf)  Summary in english

Du kan også lese alle tidligere Barn og medier-undersøkelser her:

Barn og medier-undersøkelser 2008 - 2016

Thomas Haugan-Hepsø

Har du spørsmål om Barn og medier-undersøkelsen? Send en epost til Thomas Haugan-Hepsø eller ring 69301259