Rita Astridsdotter Brudalen

Har du spørsmål om Sosiale medier? Send en epost til Rita Astridsdotter Brudalen eller ring 69301263

1

Aldersgrenser og sosiale medier

Det finnes ingen norske lover som bestemmer hvilke aldergrenser som gjelder for de ulike sosiale mediene. Vi anbefaler at du tar hensyn til barnets modenhet og de aldersgrensene tjenestene selv har satt.

Mange barn bruker sosiale medier som har en høyere aldersgrense enn det de selv har. Hvis barn utgir seg for å være eldre enn de er, må de være forberedt på at andre kan oppfatte dem som eldre og behandle dem som det. Dette er det viktig at du som voksen formidler.

Barn er forskjellige og det er derfor vanskelig å anbefale en konkret aldersgrense for ulike tjenester. Enkelte sosiale medier har tydelige aldersgrenser mens andre ikke har dette. For å finne ut hva grensen er, må du sjekke brukervilkårene til den enkelte tjenesten.

2

Dette bør du snakke med barna om når de begynner å bruke sosiale medier

  1. Snakk med barnet om hva som er greit og ikke greit å si på nett når de snakker eller kommenterer bilder eller statusoppdateringer – og hvorfor
  2. Lær barna (og deg selv) å alltid spørre om lov før de legger ut bilder eller annen informasjon om andre. Dette er et forbud ved lov, det er ikke et moralsk dilemma
  3. Lag klare regler for bruk i familien og snakk om konsekvenser. Respektér barnas privatliv
  4. Vær en god rollemodell. Barn legger merke til det du sier og gjør både på nett og hjemme, og tar etter din oppførsel. Spør alltid barna om lov før du legger ut bilder av dem på nett og respektér svaret
  5. Sett sosiale medier på dagsorden på et foreldremøte, og lag gjerne felles regler eller retningslinjer for bruk
3

Dette kan hjelpe når du eller barna opplever noe ubehagelig

Vis at du som voksen stiller opp og tar problemet på alvor. Lytt til barna og snakk om hva som plager dem. Din støtte er det viktigste uansett. Bidra til å løse konflikten sammen med andre foreldre. Ta kontakt med lærer eller rektor på skolen hvis problemene påvirker barnets hverdag.

Disse kan du som forelder eller pårørende ta kontakt for å få hjelp:

  • Slettmeg.no – veileder og gir informasjon om hvordan du kan slette informasjon og bilder fra nett
  • Kripos – hvis barnet har vært utsatt for noe kriminelt
  • Barneombudet – kan svare på spørsmål knyttet til krenkelser og brudd på privatliv
  • Konfliktrådet – tjeneste som bistår de involverte til å snakke om konflikten
4

Å være venn med barna på sosiale medier

Yngre barn synes ofte det er greit å være venn med foreldre på nett, mens eldre barn gjerne vil ha mer privatliv.

Respekter og snakk med tenåringen din hvis hun eller han ikke vil være venn med deg på nett. Å overvåke eller snike seg tilgang til dine barns private tanker, følelser og utvekslinger med venner er ikke ok. Snakk med barna hvis du er bekymret for at det har skjedd dem noe på nett. Forklar at du vil vite hva som har skjedd, og vær ærlig om hvorfor du vil ha tilgang.