Digitalradio-spørsmål

Har du spørsmål om Digitalradio? Send en epost til Digitalradio-spørsmål eller ring 69301200

1

Slukkeplan 2017 - fra FM til DAB

I løpet av 2017 vil all rikssendt radio slutte å sende på FM og gå over til digitalradio - DAB+. Dette skjer regionsvis, etter følgende plan:

Oversikt over regionvis slukkeplan

Region: NRK: Radio Norge, P4, enkelte lokalradioer:
Nordland 11. januar 11. januar
Trøndelag, Møre og Romsdal 8. februar 21. april
Telemark, Buskerud, Hedmark og Oppland 26. april 16. juni
Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane 21. juni 15. september
Oslo, Østfold, Vestfold og Akershus 20. september 8. desember
Troms og Finnmark 13. desember 13. desember
2

Dekning

99,5 prosent av befolkningen kan ta inn NRKs kanaler på DAB, mens 90 prosent kan lytte til de kommersielle kanalene.

Det er Norkring som har bygget ut DAB-nettene på oppdrag fra kringkasterne. Dekningsgraden er beregnet ut fra befolkningsdekning. Det betyr i praksis at det kan være geografiske områder som har FM-dekning i dag, som ikke har DAB-dekning, og omvendt.

Hvis du lurer på om det er dekning der du er, kan du sjekke dekningskartet til radio.no. Har du konkrete spørsmål om dekning i et bestemt område kan du kontakte Norkring eller radio.no.

Dekning i tunnel

Statens vegvesen har ansvaret for å installere DAB-mottak i tunneler. Dette blir gjort i forbindelse med utbyggingen av nødnettet. Det er planlagt å installere DAB i alle nye tunneler over 500 meter, og alle eksisterende riksvegstunneler som er over 500 meter og som har en årsdøgntrafikk på over 5000 biler

Når systemet med nødnett og DAB-mottak er utbygget, kan vegmyndighetene sende ut nødmeldinger til trafikanter over radioen ved å bryte inn i alle tilgjengelige DAB+-kanaler. I tillegg kan det gis trafikkmeldinger.

Har du spørsmål om DAB-dekning i tunneler, kan du ta kontakt med Statens vegvesen.

3

Radiotilbud

Det er et stort antall riksdekkende kanaler tilgjengelig på DAB+. Det finnes også lokalradioer på DAB+ i enkelte regioner.

På radio.no finner du en oversikt over det totale kanaltilbudet. Her vil du også se hvilke kanaler som har 99,5 prosent befolkningsdekning og hvilke som har 90 prosent dekning.

Etter overgangen i 2017 vil alle riksdekkende kanaler og de digitale lokalradioene sendes med DAB+. Det betyr likevel ikke at FM-radioen din blir stille. De fleste lokalradioene vil kunne fortsette på FM, også etter overgangen.

4

DAB+ i bil

Det finnes ulike løsninger for å få DAB+ i bilen. Bilens modell og alder er avgjørende for om det vil lønne seg å montere en adapter, oppgradere radioen eller bytte den ut.

Det er forskjeller i funksjon og pris uansett hvilke alternativer du velger. Spør en bil- eller elektronikkforhandler om råd. Husk at monteringskostnader kan komme i tillegg til prisen på radioen, og at det er lurt å be om et prisoverslag på montering. Her følger en kort beskrivelse av de vanligste metodene for å digitalisere bilradioen.

Enkel adapter

Enkle adaptere monteres på overflaten i bilen. Slike adaptere er enkle å ta i bruk og krever liten kunnskap om montering. Den settes vanligvis rett i sigarettenneren/12V- uttaket og radiosignalene sender til bilradioen enten trådløst (FM, Bluetooth) eller via kabel (AUX, USB). Kanal- og programinformasjon vises på adapteren. Disse adapterløsningene kan brukes i alle biler med tilgjengelig 12V-uttak, og du kan gjøre monteringen selv. Du kan også gå til en profesjonell installatør. 

Delvis integrert adapter

Delvis integrerte adaptere vil ha både skjulte og synlige deler. Mottakeren monteres skjult og en vanlig strømtilkobling er via sigarettenneren/12V-uttaket og radiosignalene sender til bilradioen enten trådløst (FM, Bluetooth) eller via kabel (AUX, USB). Delvis integrerte løsninger fungerer generelt i alle typer biler med 12V-uttak og kan monteres på egenhånd. Du kan også gå til en profesjonell installatør.

Fullintegrert adapter

Fullintegrerte adaptere har kun skjulte deler. Mottakeren monteres skjult og får vanligvis strøm fra bilens elektriske anlegg og radiosignalene sender til bilradioen enten trådløst (FM, Bluetooth) eller via kabel (AUX, USB). Radioen kan i mange tilfeller betjenes gjennom rattbetjeningen. Fullintegrerte adaptere krever som oftest montering fra en profesjonell installatør.

Utskifting av radioen

I mange biler kan du bytte hele radioen. Fordelen med å bytte hele radioen er at man får alt i ett og slipper to enheter i bilen. Ny radio monteres normalt av installatør, men noen vil kunne montere en slik radio selv.

Antenne

DAB+-radio sendes på andre frekvenser enn FM og krever en egen antenne. Du er avhengig av riktig montert antenne for å få et godt signal. Det finnes flere løsninger som monteres på forskjellige måter. Det enkleste er en vindus- /glassantenne som klebes fast på innsiden av frontruten. En annen løsning er å montere antennen på taket av bilen – enten ved å bytte ut eksisterende FM-antenne eller å montere en ny antenne. En ytterligere løsning som kan fungere i en del tilfeller, er en såkalt splitter som konverterer bilens FM-antenne til en kombinert FM/DAB-antenne. Denne monteres skjult bak radioen. Korrekt antennemontering er essensielt for kvaliteten på mottaket av signaler. Det kan derfor være lurt å forhøre seg om hvilken antenneløsning som er best egnet for din bil og din radioløsning.
  

5

Radioutstyr og gjenvinning

Forhandlere som selger deg radio skal kunne hjelpe deg med rett valg, slik at du kjøper en radio du får ønsket utbytte av etter 2017.

Alle DAB+-radioer som selges i Norge kan også ta imot FM-sendinger. Du mister derfor ikke tilgang til lokalradioer som fortsetter på FM selv om du kjøper deg en DAB+-radio.

Forbrukerlovgivningen stiller krav til forhandlere

Når du skal kjøpe deg ny radio skal forhandleren sørge for at du som forbruker forstår at en ren FM-radio ikke vil fungere som tiltenkt etter overgangen til DAB+ i 2017. Det at en forhandler skjuler eller lar være å gi informasjon kan vurderes som et brudd på markedsføringslovens § 8. Mangelfull eller uriktig informasjon om digitalradioovergangen, og konsekvensene dette har for din fremtidige bruk av radioen kan også gi deg grunnlag for reklamasjon etter forbrukerkjøpsloven § 16.

Forbrukerrådet, Forbrukerombudet og Medietilsynet har oppfordret de som selger FM-apparater til å være proaktive og gi forbrukere god og dekkende informasjon om overgangen til digitalradio både i butikk og på nett. Dette kan gjøres gjennom plakater, «merking» av produkter og ved direkte informasjon til forbrukerne ved salg og annonsering.

Retur av radioer

Hvis du bytter ut FM-radioen din med en digitalradio må du huske å levere FM-radioen til gjenvinning. Det samme gjelder dersom du bytter ut radioer med førstegenerasjons DAB-teknologi med en DAB+-radio. Du kan levere inn radioen din til alle forhandlere som selger radioer, eller velge en returstasjon. Retursamarbeidet LOOP har informasjon om innsamling og gjenvinning av radioer i forbindelse med overgangen. Informasjon om returstasjoner hvor du kan levere din radio finner du på sortere.no