Digitalradio-spørsmål

Har du spørsmål om Digitalradio? Send en epost til Digitalradio-spørsmål eller ring 69301200

1

Slukkeplan 2017 - fra FM til DAB+

I løpet av 2017 vil all rikssendt radio slutte å sende på FM og gå over til digitale radiosendinger, blant annet via DAB+. Hittil har de riksdekkende kanalene forlatt FM i Nordland, Trøndelagsfylkene og Møre og Romsdal. I tillegg har NRK slukket sine FM-sendinger 26. april i Telemark, Buskerud, Hedmark og Oppland. I disse fylkene følger de riksdekkende kommersielle kanalene og lokalradioen NRJ Røyken og Hurum etter 16. juni. Se oversikten for slukkeplanen for resten av landet nedenfor:


Illustrasjon av slukkeplan 2017

Region: NRK: Radio Norge, P4, enkelte lokalradioer:
Nordland 11. januar 11. januar
Trøndelag, Møre og Romsdal 8. februar 21. april
Telemark, Buskerud, Hedmark og Oppland 26. april 16. juni
Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane 21. juni 15. september
Oslo, Østfold, Vestfold og Akershus 20. september 8. desember
Troms, Finnmark og Svalbard 13. desember 13. desember
2

Kanalsøk og annen viktig informasjon

Viktig praktisk informasjon i forbindelse med omlegging av kanallister 11. januar 2017.

Fra og med 2017 sendes alle digitale riksdekkende kanaler i DAB+. Unntaket er P4 og Radio Norge som sender i DAB (uten pluss) en periode fremover før kanalene vil gå over til DAB+ på et senere tidspunkt.

De som har en førstegenerasjons DAB-radio (uten pluss) vil kun få inn P4 og Radio Norge av rikskanalene. For å motta et fullstendig riksdekkende radiotilbud må man enten ha en DAB+-radio eller benytte andre digitale plattformer (internettradio, mobil, nettbrett eller tv).

Har du problemer med mottak anbefales det at du forsøker å oppdatere kanallista i radioen. Dette gjøres ved å først trekke ut antennen og deretter gjennomfører kanalsøket. Vanligvis heter denne funksjonen «scan», «full scan», «rescan» eller liknende. Dersom du ikke finner denne funksjonen råder vi deg til å lese bruksanvisningen og eventuelt kontakte forhandler.

Dersom du fortsatt har problemer med mottak kan du kontakte kringkasterne på www.nrk.no/dab dab@nrk.no eller på telefon 23 04 70 00

3

Dekning

NRKs digitale kanaler skal ha en befolkningsdekning på 99,5 prosent. Kravet til de andre kanalene er på 90 prosent.

Stortinget har bestemt at samtlige av NRKs digitale kanaler skal ha en befolkningsdekning tilsvarende NRK P1 på FM. Dette vil si at minst 99,5 prosent av den norske befolkningen skal få inn NRKs kanaler der de bor. Det tilsvarende kravet for de kommersielle kanalene er 90 prosent. De siste dekningsberegningene fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet sier at NRKs nett har en befolkningsdekning på 99,7 prosent. De kommersielle kanalene har en befolkningsdekning på 92,8 prosent.


Det er opp til kringkasterne selv å bestemme hvordan sendernettene skal bygges opp. Dette betyr i praksis at det vil være geografiske områder som tidligere har hatt FM-dekning, som ikke vil ha DAB+-dekning – og områder som har DAB+-dekning som ikke tidligere hadde FM-dekning. Lurer du på om det er dekning der du er, kan du sjekke dekningskartet til radio.no. Har du konkrete spørsmål om dekning i et bestemt område kan du kontakte NRKs publikumstjeneste, både for spørsmål om NRK og de kommersielle radiokanalene. Du kan også kontakte Norkring (for de kommersielle kanalene).

Dekning i tunnel

Det er Statens vegvesen som har ansvaret for utbygging av DAB+-mottak i tunneler. Tunneler som skal ha DAB+-dekning er:

  • Alle riks- og europavegtunneler som tidligere har FM-radio
  • Alle eksisterende riks- og europavegtunneler over 500 meter som har en årsdøgntrafikk på minst 5000 biler
  • Alle nye tunneler over 500 meter


Det siste punktet inkluderer fylkesvegtunneler som fylkeskommunen har ansvaret for. For en oversikt over konkrete tunneler kan du enten bruke tunnelvalget i dekningskartet på radio.no eller se vegnett.no.


Har du spørsmål om DAB+-dekning i tunneler kan du ta kontakt med Statens vegvesen (riks og europaveger) eller din fylkeskommune (fylkesveger).

4

Mottak

Hvilke kanaler du mottar på radioen din kan variere etter hvor du befinner deg.

Kanalsøk

Opplever du at DAB+-radioen blir stille eller at du plutselig mangler en eller flere kanaler bør du alltid søke opp radioens kanaler på nytt (se etter innstillingen rescan eller kanalsøk).

Et nytt kanalsøk kan i mange tilfeller være løsningen hvis du mister kanaler. Dette er også lurt å gjøre når du tar med radioen til et nytt sted, for eksempel til hytta. Da er du sikret at radioen er stilt inn til å ta inn de kanalene som er tilgjengelig akkurat der radioen står. Husk også å trekke ut antennen før kanalsøket slik at du får best mulig signalmottak.

Antenner

Er du i et område med svakere signaler kan det være nødvendig med en kraftigere antenne. NRKs kanaler har bedre befolkningsdekning enn de kommersielle kanalene (som P4 eller Radio Norge). Det betyr at du kan oppleve å få tilgang til færre kanaler på for eksempel hytta enn du er vant til å høre hjemme.

På kringkasternes nettside om radioskiftet finner du mer informasjon om antenner, i tillegg til et kart som beskriver hvor det er dekning både for NRKs kanaler og de kommersielle radiokanalene.

I bil er du avhengig av riktig montert antenne for å få signalmottak. Det finnes flere ulike antenneløsninger. Den enkleste løsningen er en vindus-/glassantenne som klebes fast på innsiden av frontruten. En annen løsning er å montere antennen på taket av bilen – enten ved å bytte ut eksisterende FM-antenne eller å montere en separat pisk-antenne. En ytterligere løsning som kan fungere i en del tilfeller, er en såkalt splitter som konverterer bilens FM-antenne til en kombinert FM/DAB-antenne. Denne monteres skjult bak radioen. Korrekt antennemontering er essensielt for kvaliteten på mottaket av signaler. Det er også viktig å huske på at ikke alle antenneløsninger passer alle biler. Det kan derfor være lurt å spørre en forhandler om hvilken antenneløsning som er best egnet for din bil og din radio.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet utførte sommeren 2016 en test av en rekke DAB-antenner og –mottakere. Resultatene viser at antennetype og montering har størst betydning for mottaket av radiosignaler.

Mer om testen og resultatene kan leses her hos Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

5

Radiotilbud

Det er et stort antall riksdekkende kanaler tilgjengelig på DAB+. Det finnes også lokalradioer på DAB+ i enkelte fylker.

Etter radioskiftet i 2017 vil alle riksdekkende kanaler sendes digitalt. Det betyr likevel ikke at FM-radioen din nødvendigvis blir stille. De fleste lokalradioer vil kunne fortsette på FM, også etter radioskiftet. Under er en liste over hvilke lokalradioer som ikke lenger får sende på FM.


For en oversikt over det totale kanaltilbudet på DAB+, se radio.no.

6

DAB+ i bil

Det finnes ulike løsninger for å få DAB+ i bilen. Bilens modell og alder er avgjørende for om det vil lønne seg å montere en adapter, oppgradere radioen eller bytte den ut.

Det er forskjeller i funksjon og pris uansett hvilke alternativer du velger. Spør en bil- eller elektronikkforhandler om råd. Husk at monteringskostnader kan komme i tillegg til prisen på radioen, og at det er lurt å be om et prisoverslag på montering. Her følger en kort beskrivelse av de vanligste metodene for å digitalisere bilradioen.

Enkel adapter

Enkle adaptere monteres på overflaten i bilen. Slike adaptere er enkle å ta i bruk og krever liten kunnskap om montering. Den settes vanligvis rett i sigarettenneren/12V- uttaket og radiosignalene sender til bilradioen enten trådløst (FM, Bluetooth) eller via kabel (AUX, USB). Kanal- og programinformasjon vises på adapteren. Disse adapterløsningene kan brukes i alle biler med tilgjengelig 12V-uttak, og du kan gjøre monteringen selv. Du kan også gå til en profesjonell installatør. 

Delvis integrert adapter

Delvis integrerte adaptere vil ha både skjulte og synlige deler. Mottakeren monteres skjult og en vanlig strømtilkobling er via sigarettenneren/12V-uttaket og radiosignalene sender til bilradioen enten trådløst (FM, Bluetooth) eller via kabel (AUX, USB). Delvis integrerte løsninger fungerer generelt i alle typer biler med 12V-uttak og kan monteres på egenhånd. Du kan også gå til en profesjonell installatør.

Fullintegrert adapter

Fullintegrerte adaptere har kun skjulte deler. Mottakeren monteres skjult og får vanligvis strøm fra bilens elektriske anlegg og radiosignalene sender til bilradioen enten trådløst (FM, Bluetooth) eller via kabel (AUX, USB). Radioen kan i mange tilfeller betjenes gjennom rattbetjeningen. Fullintegrerte adaptere krever som oftest montering fra en profesjonell installatør.

Utskifting av radioen

I mange biler kan du bytte hele radioen. Fordelen med å bytte hele radioen er at man får alt i ett og slipper to enheter i bilen. Ny radio monteres normalt av installatør, men noen vil kunne montere en slik radio selv.

Automatisk frekvensskifte

Automatisk frekvensskifte* er en funksjon som gjør at radioen holder seg på samme kanal selv om radiosignalet skiftes underveis. Dette gjelder ved skifte av DAB-region (NRKs nett er bygget opp av flere regioner) og er særlig nyttig for bilister som lytter til NRKs radiotilbud. Noen radioer/adaptere vil også kunne skifte fra DAB til FM – og omvendt – hvor det ene signalet faller bort. Siden ikke alle radioløsninger har denne funksjonaliteten, råder vi de som ønsker denne funksjonaliteten til å forhøre seg om dette med forhandleren.

*Funksjonen kan gå under et annet navn avhengig av hvilket bilmerke du har. Eksempler er Alternate Frequency/alternativ frekvens, Service Following, Bibehåll Stationen, DAB-DAB kanalforfølgelse, DAB-DAB kobling, DAB-DAB tilknytning, RDS Regional eller følgefunksjon.
  

7

Kjøp av radioutstyr og gjenvinning

Forhandlere som selger deg radio skal kunne hjelpe deg med rett valg, slik at du kjøper en radio du får ønsket utbytte av etter 2017.

Alle DAB+-radioer som selges i Norge kan også ta imot FM-sendinger. Du mister derfor ikke tilgang til lokalradioer som fortsetter på FM selv om du kjøper deg en DAB+-radio.

Forbrukerlovgivningen stiller krav til forhandlere

Når du skal kjøpe deg ny radio skal forhandleren sørge for at du som forbruker forstår radioens bruksområde etter overgangen til DAB+ i 2017. Det at en forhandler skjuler eller lar være å gi informasjon kan vurderes som et brudd på markedsføringslovens § 8. Mangelfull eller uriktig informasjon om radioskiftet, og konsekvensene dette har for din fremtidige bruk av radioen kan også gi deg grunnlag for reklamasjon etter forbrukerkjøpsloven § 16.

Forbrukerrådet, Forbrukerombudet og Medietilsynet har oppfordret de som selger FM-apparater, førstegenerasjons DAB-radioer og DAB-utstyr i bil til å gi forbrukere god og dekkende informasjon om overgangen til digitalradio både i butikk og på nett. Dette kan gjøres gjennom plakater, merking av produkter og ved direkte informasjon til forbrukerne ved salg og annonsering.

Har du spørsmål om dine rettigheter når du kjøper radio kan du kontakte Forbrukerrådet.

Retur og gjenvinning av radioer

Sortere.no - gjenvinning av radioHvis du bytter ut din gamle radio må du huske å levere den til gjenvinning. Du kan levere inn radioen din til alle forhandlere som selger radioer, eller velge en returstasjon. Retursamarbeidet LOOP har informasjon om innsamling og gjenvinning av radioer i forbindelse med overgangen. Informasjon om returstasjoner hvor du kan levere din radio finner du på sortere.no/radio

8

Beredskap

Det er viktig for samfunnets sivile beredskap at våre kommunikasjonskanaler er oppe og går mest mulig. DAB-nettene er lagt opp på en måte som skal gjøre dem mindre sensitive for signalbortfall.

FM-nettenes senderanlegg er bygget opp av en rekke hovedsendere som får signalene fra hverandre, i tillegg til en rekke mindre sendere som får signaler fra én hovedsender. Om hovedsenderen ikke lenger sender ut signaler, forsvinner også dekningen fra rekken av mindre sendere som får signalene fra den senderen.

I DAB-nettene er dette løst ved at hver enkelt av de mindre senderne får signalene individuelt gjennom andre systemer. Et signalbortfall på en hovedsender påvirker derfor ikke de mindre senderne i området, noe som ifølge kringkasterne gjør systemet mer robust. På radio.no kan du lese mer om beredskap i senderanlegg.

I desember 2016 leverte Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) en rapport om beredskap i forbindelse med digitalradioovergangen til Justis- og beredskapsdepartementet. I rapporten konkluderes det med at virkningene på sikkerhet og beredskap mest sannsynlig er små, men at de ikke kan utelukke enkelthendelser med uønskede konsekvenser.

Rapporten kan du lese her.

 

Nødnett som signalbærer

Samtidig som vegtunnelene får DAB-dekning får de også Nødnett. Denne kombinasjonen bedrer vegmyndighetene og nødetatenes kommunikasjonsmuligheter ved en nødsituasjon i tunnel. Blant annet kan Vegtrafikksentralen sende ut nødmeldinger og annen viktig informasjon til alle trafikanter ved å bryte inn i radiosendingene. Dette kan gjøres over alle tilgjengelige DAB-kanaler i tunnelen. Har du spørsmål knyttet til beredskap i tunneler kan du ta kontakt med Statens vegvesen.

Sivilforsvarets varslingssystem (populært kalt flyalarmen) fortsetter også etter slukking av FM-nettene. Der systemet før brukte FM som signalbærer bygges det nå om til å bruke Nødnett som signalbærer. Har du spørsmål om Sivilforsvarets varslingssystem kan du kontakte Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).