Line Langnes

Har du spørsmål om Regler for aldersklassifisering og aldersmerking? Send en epost til Line Langnes eller ring 69301256

1

Disse pliktene har du

For å sikre at barn og unge får trygge medieopplevelser må bransjen følge visse plikter. Her får du en oversikt over hvilke plikter du har.

2

Hvem gjelder loven for?

Loven er plattformnøytral og gjelder for tv, bestillingstjenester (filmleietjenester/nett-tv), video (DVD/Blu-ray), kino og andre offentlige visningssteder.

Sanksjoner

Medietilsynet kan gi sanksjoner for brudd på reglene om beskyttelse av barn og unge mot skadelige bildeprogram. Sanksjonene kan være advarsel, overtredelsesgebyr eller tvangsmulkt.