1. Startsiden
 2. For mediebransjen

Registrering og aldersvurdering av film på kino

Dette er siden for deg som viser eller distribuerer kinofilm. All film som vises på kino i Norge skal ha en aldersgrense. Filmer som ikke aldersvurderes av Medietilsynet, må vises med 18-årsgrense. Alle aldersgrenser på kinofilm blir publisert i Medietilsynets filmdatabase.

 1. Slik får du en aldersgrense på en kinofilm
 2. Registrering av film med 18-årsgrense
 3. Klage på aldersgrense
 4. Innhold fritatt fra registrering og aldersvurdering
 5. Kinoens plikter
 6. Kulturarrangement og filmfestivaler
David Møller-Johansen

Har du spørsmål om Film på kino? Send en epost til David Møller-Johansen eller ring 69301240

1

Slik får du en aldersgrense på en kinofilm

For at filmen skal få en aldersgrense fra "tillatt for alle" til 15 år, må den vurderes av Medietilsynet. Filmen som blir vurdert skal være identisk med versjonen som blir vist på kino.

Slik gjør du:

 • Fyll ut og send inn skjemaet for registrering av kinofilm og huk av for forhåndskontroll

 • Når skjemaet er registrert hos oss, vil du få en e-post med tidspunkt for filmvurderingen

 • Du får beskjed om aldersgrensen så snart denne er satt. Den blir også publisert i filmdatabasen 

 • 30 dager etter premieren fyller du ut skjemaet for rapportering av netto omsetning

Pris

Prisen for aldersvurdering avhenger av billettinntektene på filmen. Skjemaet for rapportering av netto omsetning veileder deg trinn for trinn. Satsen er 0,9 prosent av netto billettomsetning etter 30 dager fra premieredato. Minsteavgift er 3 000 kroner, og den vil ikke overstige 70 000 kroner uansett omsetning.

2

Registrering av film med 18-årsgrense

Hvis filmen ikke skal aldersvurderes, kan du registrere filmen i stedet. En registrert kinofilm får automatisk 18-årsgrense, og denne er absolutt. Registreringen er gratis.

 • Fyll ut skjemaet for registrering av kinofilm og kryss av «kun registrering»

 • Etter du har fylt ut og sendt inn skjemaet, vil du få en e-post med bekreftelse på at vi har mottatt skjemaet. Filmen er nå registrert
3

Klage på aldersgrense

Distributør av filmen og Barneombudet har rett til å klage på aldersgrensen på en kinofilm. Hvis du ønsker å klage, må du huske på følgende:

 • Klagefristen er tre uker fra den datoen aldersgrensen er mottatt av distributør 
 • Klagen må være skriftlig og signert
 • Vær tydelig på at det du leverer er en klage. Begrunn gjerne hvorfor du ønsker å klage på aldersgrensen
 • Klagen sendes per e-post til post@medietilsynet.no eller per post til Medietilsynet, Nygata 4, 1607 Fredrikstad

Medietilsynet vil da vurdere filmen på nytt. Hvis vi ikke endrer aldersgrensen etter ny vurdering vil Klagenemnda for mediesaker gjøre en vurdering for endelig vedtak.

4

Innhold fritatt fra registrering og aldersvurdering

Denne type innhold trenger ikke å merkes med en aldersgrense, og trenger heller ikke å registreres hos Medietilsynet:

 • Nyhets- og aktualitetsstoff

 • Undervisnings- og forskningsstoff

 • Informasjonsstoff om ideell, politisk eller religiøs virksomhet

 • Musikkstoff

 • Idrettsstoff

 • Hobby, instruksjons- og fritidsstoff
5

Kinoens plikter

Medietilsynet setter aldersgrenser på kinofilm. Kinoene skal informere publikum om aldersgrensene, ha rutiner for alderskontroll og plassere trailere og reklamefilmer slik at de passer med hovedfilmen. Kinoene kan også sette opp tilrettelagt babykino som er unntatt fra aldersgrensene.

Informere publikum

Publikum skal vite aldersgrensen før de kjøper billetter. Aldersgrensen må derfor være godt synlig på kinoen, i avisannonser, publikasjoner, på kinoens nettsider og på sosiale medier.

Rutiner for alderskontroll

Kinoene skal lage skriftlige rutiner for alderskontroll. Dette er noe Medietilsynet kan kreve å få ved eventuell kontroll. Alderskontrollene må også gjennomføres ved visning av filmene.

Ledsagerregelen gir voksne anledning til å ta med barn som er yngre enn aldersgrensen. Dette betyr at barna kan få adgang til visninger med et trinn høyere aldersgrense enn barnets alder. Aldersgrensene er: Tillatt for alle, 6 år, 9 år, 12 år, 15 år og 18 år. 18-årsgrensen er absolutt.

Tilpasse reklame og trailere

Det er ikke et krav om at det skal være aldersgrense på reklame og trailere, men kinoene har plikt til å tilpasse disse til aldersgrensen på filmen som vises.

Babykino

Medietilsynet anbefaler følgende retningslinjer ved babykinovisninger:

 • Kinoen bør tilrettelegge slik at barnet er i nærheten av en omsorgsperson, så det er mulighet for å ivareta barnets behov

 • Filmen som vises bør ikke inneholde virkemidler som kan virke sterkt inn på barnet, eller uroe omsorgspersonen

 • Lyden bør være dempet

 • Kinosalen bør være noe belyst
6

Kulturarrangement og filmfestivaler

Alle filmer som vises som en del av et kulturarrangement eller en filmfestival skal ha en aldersgrense. Dette gjelder også ved visninger i regi av en klubb eller forening, eller såkalt lokale oppsetninger. En lokal oppsetning vises i byen der den er laget, og vises kun et få antall ganger.

Hvis filmen er vurdert av Medietilsynet etter 1.juli 2015 må aldersgrensen Medietilsynet har gitt filmen brukes. Hvis filmen ikke har gått på kino før må de som er ansvarlig for arrangementet sette aldersgrensen selv.

Aldersgrensene skal settes etter samme retningslinjer som Medietilsynet selv bruker.

Visningsstedet (for eksempel kinoen) har ansvar for å informere publikum om aldersgrensen før de kjøper billetter, og lage rutiner for alderskontroll før visningen.