Gudbrand Guthus

Har du spørsmål om Medietilsynets høyringssvar? Send en epost til eller ring 69301250

1

Høyringssvar med merknadar

2018-06-04 Samferdselsdepartementet Høringsuttalelse - forslag til endringer i postloven

2018-02-23 Kulturdepartementet – Høring om forslag til endringer i kringkastingsloven med tilhørende forskrifter

2