Lars Erik Krogsrud

Har du spørsmål om Regler for reklame, sponsing og produktplassering? Send en epost til Lars Erik Krogsrud eller ring 69301254

1

Reklame

Et grunnleggende prinsipp for alle medier er at det skal være et klart skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold.

Det er ikke tillatt med skjult reklame, verken i kringkasting eller i audiovisuelle bestillingstjenester. Det er heller ikke tillatt med reklame hvor det benyttes metoder til å påvirke underbevisstheten.

2

Sponsing

Sponsing er direkte eller indirekte tilskudd til produksjon eller sending av program. Alle kommersielle kringkastere og tilbydere av audiovisuelle bestillingstjenester har anledning til å motta sponsormidler. NRK kan også motta sponsorbidrag til visse programtyper.

Sponsor skal ikke ha innvirkning på programmets innhold og presentasjonsform. Sponsede program skal heller ikke oppmuntre til kjøp eller leie av sponsors eller tredje parts produkt eller tjenester.

Medietilsynet har utarbeidet en veileder om sponsing der vi gir nærmere informasjon om hvordan regelverket for sponsing skal forstås. I veilederen får du blant annet informasjon om:

 • utforming av sponseplakater
 • hvilke program som kan sponses
 • når sponsor kan identifiseres 
 • hva regnes som sponsing

Premiepresentasjoner

Det gjelder særlige regler for presentasjon av premier i program. Premiepresentasjonen skal ikke være mer omfattende enn den informasjonen som er nødvendlig for å orientere publikum om premien.

Det er ikke tillatt å opplyse om giveren eller giverens produkter, men muntlig opplysning om hvem som er giver er tillatt.

Det skal vises særlig varsomhet ved premiepresentasjon i barneprogram

Lov om kringkasting § 3-5


Særlig om NRK

NRK kan bare motta tilskudd fra sponsorer til:

 • produksjon og sending fra idrettsarrangementer (men ikke andre sportsprogram som ikke er rene sendinger fra idrettsarrangement.)
 • produksjon av andre arrangementer hvor programmet skal sendes til flere land eller er av samfunnsmessig interesse eller kulturell betydning og produksjonen helt eller delvis skjer i NRKs regi
 • produksjon av undervisningsprogram 
3

Produktplassering

Produktplassering er en form for reklame som innebærer at en vare, tjeneste eller et varemerke inngår i, eller vises til, i et program mot betaling eller annen godtgjøring.

Det er tillatt med produktplassering på tv og i audiovisuelle bestillingstjenester i disse programkategoriene:

 • filmer
 • fiksjonsbaserte serier
 • sportsprogrammer
 • lette underholdningsprogrammer

Det er ikke tillatt med produktplassering i programmer som er særskilt rettet mot barn. Det er heller ikke tillatt med produktplassering i programmer som er produsert eller bestilt av NRK eller tilknyttede foretak.

Av hensyn til seeren skal alle programmer med produktplassering merkes

Seerne skal bli gjort oppmerksom på at programmet inneholder produktplassering, både ved programmets begynnelse og slutt samt når programmet fortsetter etter et reklameavbrudd. Last gjerne ned og bruk Medietilsynets merking i programmer for tv eller nett. Du finner disse til høyre for teksten eller nederst på siden.

Kravet om merking gjelder bare programmer som er produsert eller bestilt av tjenestetilbyderen eller tilknyttede selskaper.

I Medietilsynets veileder om produktplassering gis det nærmere informasjon om hvordan regelverket skal forstås, om programkategorier og merking.