1. Startsiden
  2. For mediebransjen

Video eller DVD for salg og utleie

Hvis du skal selge eller leie ut videofilm eller DVD i Norge må filmen registreres hos Medietilsynet. Filmen må også være aldersmerket.

Det er gebyr og avgift på (NOK 4,10) per filmkopi. Dette gjelder alle formater (DVD/Blu-ray og lignende), i tillegg til Video On Demand hvis serveren er basert i Norge.

Videodistributører har plikter etter lov om film- og videogram og bildeprogramloven. Det er lenket til disse nederst på siden. Ta gjerne kontakt med oss hvis du skal distribuere videofilm for første gang.

  1. Aldersmerking
  2. Registrering av video
Torkel Zahl

Har du spørsmål om Video for salg og utleie? Send en epost til Torkel Zahl eller ring 69301211

1

Aldersmerking

All video skal være tydelig aldersmerket på forsiden av omslaget med tillatt for alle, 6 år, 9 år, 12 år, 15 år eller 18 år. Dette er lovpålagt. Det er distributøren selv som setter aldersgrensen. Hvis filmen derimot er gitt en aldersgrense av Medietilsynet etter 1. juli 2015 er det denne aldersgrensen videoen skal merkes med. Aldersgrenser satt av Medietilsynet etter 1. juli 2015 er gyldig i ti år og lovpålagt å følge i dette tidsrommet.

Uansett hvordan du registrerer videoen, er det ditt ansvar som distributør å sette en aldersgrense etter Medietilsynets retningslinjer. Disse kan du laste ned til høyre.

Noe innhold er fritatt fra aldersklassifisering:

  • Nyhets- og aktualitetsstoff

  • Undervisnings- og forskningsstoff

  • Informasjonsstoff om ideell, politisk eller religiøs virksomhet

  • Musikkstoff

  • Idrettsstoff

  • Hobby, instruksjons- og fritidsstoff

Hvis du er usikker på hvilken aldersgrense du bør velge kan du gjerne ta kontakt: bildeprogramloven@medietilsynet.no

2

Registrering av video

Det er tre måter å registrere video på: Klistremerker, fortrykk og en egen ordning for Video On Demand