Tilskudd til lokalkringkastingsformål 2009

Med forbehold om Stortingets budsjettvedtak utlyses det med dette tilskudd til lokalkringkasting 2009. Hovedmålet med tilskuddsordningen er er å stimulere til et kvalitetsorientert og livskraftig lokalkringkastingsmiljø¸ som når et stort publikum. Her finner du søknadsskjema og alt om hvordan du søker.

Publisert 19.06.2008

Søknadsfristen er 1. september 2008.

Tilskuddskategorier det kan søkes om tilskudd for:

  • kompetansehevende tiltak
  • programproduksjon
  • utviklingsprosjekt

Frittstående produsenter må søke gjennom konsesjonær eller registrert lokalkringkaster. Søknader poststemplet etter fristen blir ikke behandlet.

Medietilsynet fatter sine vedtak etter at søknadene er behandlet av Fagutvalget for tilskudd til lokalkringkasting. Nytt i år er at søknadene kan sendes inn i ett komplett eksemplar. Svar på søknadene kan ventes i løpet av januar 2009.

På våre nettsider finner du alt om tilskuddsordningen for lokalkringkasting under støtteordninger og Lokalkringkasting.

Tilskudd lokalkringkasting

 

Kontakt

Lenker

Lover og regler