DAB+ i bil

De riksdekkende FM-sendingene blir tidligst avviklet i 2017, alternativt i 2019. Frem til da vil radiomottak i bil fungere som vanlig. Etter at radio er blitt digitalisert, må du som bileier enten kjøpe en digital bilradio eller en adapter for å kunne lytte på radio i bil. Unntaket er lokalradiosendinger, som vil være tilgjengelig på FM også etter digitaliseringen. Dersom du planlegger å kjøpe ny bil før 2017, bør du undersøke hvilke muligheter du har for digitalt radiomottak i bilen.

Publisert 02.07.2014

Adaptere og digitale bilradioer


DAB+-radio sendes på andre frekvenser enn FM,  og det vil derfor være nødvendig å ettermontere digital bilradio/adapter og DAB-antenne i bilen.

Bileiere kan velge mellom å bytte ut FM-radioen med en digital radio, eller å kjøpe en adapter, dersom man vil lytte til digitale radiosendinger. Det er et stort spekter av både radioløsninger og adaptere, og det vil være opptil den enkelte bileier hva han/hun velger. De forskjellige løsningene varierer i pris.

På mange nyere biler er radioen som hovedregel integrert i bilen, og har en rekke andre funksjoner utover vanlig radio. Utskifting av slike løsninger vil ofte være mer avansert og koste noe mer. I slike tilfeller kan en adapter være en en rimelig og god løsning, og er allminnelig tilgjengelig for alle bilmerker.

Stadig flere bilmodeller tilbyr imidlertid digital radio enten som standardvalg eller som tilleggsvalg.

Uansett hvilken løsning man velger må man ettermontere en DAB-antenne. Adapterne er, i likhet med FM-radio, avhengig av en riktig og godt montert antenne for å fungere godt. Følg derfor bruksanvisning for riktig montering eller overlat montering til en fagperson.

Det er viktig å merke seg at det kan påløpe ekstra kostnader til montering av digital radio eller adapter, samt antenne.

 

Politiske føringer

En stor del av radiolyttingen skjer under transport. Digitalt radiomottak i bil er derfor en avgjørende faktor for teknologiskiftet. Dette er også årsaken til at myndighetene har satt som et slukkevilkår at det må foreligge "rimelige og teknisk tilfredsstillende løsninger" for radiomottak i bil i 2015 dersom slukking skal skje i 2017/2019.

Med "rimelige og teknisk tilfredsstillende løsninger" menes i denne sammenheng blant annet adapterløsninger som gir et stabilt og robust signalmottak. Minst halvparten av landets kommuner og alle fylker må ha et tilbud om ettermontering på plass i 2015 dersom teknologiskiftet skal skje allerede i 2017.

Kontakt

Lenker

Bilde av heftet om dab i bil - og lenke til pdf-fil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle kan få digitalradio i bilen