DAB+ i bil

Når norsk radio digitaliseres, må du som bileier enten kjøpe en digital bilradio eller en adapter for å kunne lytte på radio i bil.

Publisert 02.07.2014

De riksdekkende FM-sendingene blir tidligst avviklet i 2017, alternativt i 2019. Frem til da vil radiomottak i bil fungere som vanlig.

Unntaket er lokalradiosendinger, som vil være tilgjengelig på FM også etter digitaliseringen. Dersom du planlegger å kjøpe ny bil før 2017, bør du undersøke hvilke muligheter du har for digitalt radiomottak i bilen.

Landsdekkende DAB+-dekning

NRKs DAB-nett vil ha 99,5 prosent befolkningsdekning når utbyggingen er ferdig i 2014, noe som tilsvarer NRKs P1-dekning på FM i dag. Det kommersielle DAB+-nettet er ferdig utbygd og skal dekke 90 prosent av befolkningen. DAB+ medfører at flere kanaler blir tilgjengelig over hele landet.

Statens Vegvesen har ansvaret for å bygge ut DAB-dekning i tunneler og  ferdigstiller tunnelutbyggingen innen 2017. Dekningskart for DAB+ finnes på www.radio.no/dekning.

Hva betyr overgangen for deg?

En stor andel av radiolyttingen i Norge foregår i bil. Det antas at radio i bilen i fremtiden hovedsakelig vil høres via DAB+ eller internett. DAB+-radio sendes på andre frekvenser enn FM, og det vil derfor være nødvendig å ettermontere digital bilradio/adapter og DAB+-antenne i bilen.

Bileiere kan velge mellom å bytte ut FM-radioen med en digital radio, eller å kjøpe en adapter, dersom man vil lytte til digitale radiosendinger. Det er et stort spekter av både radioløsninger og adaptere, og det vil være opptil den enkelte bileier hva han/hun velger. De forskjellige løsningene varierer i pris. Biler med eldre DAB-radioer (uten DAB+) må enten bytte ut radioen eller kjøpe adapter.  

Les mer om montering og utstyr for digitalradio i bilen her.  

Politiske føringer

En stor del av radiolyttingen skjer under transport. Digitalt radiomottak i bil er derfor en avgjørende faktor for teknologiskiftet. Dette er også årsaken til at myndighetene har satt som et slukkevilkår at det må foreligge "rimelige og teknisk tilfredsstillende løsninger" for radiomottak i bil i 2015 dersom slukking skal skje i 2017/2019.

Med "rimelige og teknisk tilfredsstillende løsninger" menes i denne sammenheng blant annet adapterløsninger som gir et stabilt og robust signalmottak. Minst halvparten av landets kommuner og alle fylker må ha et tilbud om ettermontering på plass i 2015 dersom teknologiskiftet skal skje allerede i 2017.

Kontakt

Lenker

Bilde av heftet om dab i bil - og lenke til pdf-fil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle kan få digitalradio i bilen