Eierskap og økonomi

Medietilsynet samler årlig inn opplysninger om aviser og lokale og nasjonale kringkasteres økonomi. På grunnlag av opplysningene lager tilsynet rapporter om utviklingen i medievirksomhetens økonomi. Rapportene viser utviklingen de siste fem årene.

Publisert 14.12.2011

Tilsyn med medieeierskap
Medietilsynet forvalter lov om eierskap i medier. Lovens formål er å fremme ytringsfriheten, de reelle ytringsmuligheter og et allsidig medietilbud. Medietilsynet føre tilsyn med markeds- og eierforhold i dagspresse, fjernsyn, radio og elektroniske medier.

Økonomien i film, presse og kringkasting
Medietilsynets årlige økonomirapporter om dagspressen og kringkastingsvirksomhetenes økonomi.

Medieeierskapsloven
Medietilsynet forvalter lov om eierskap i medier. Loven gir tilsynet adgang til å gripe inn mot overtakelse av hele eller deler av et medieforetak.

Adgang til å gripe inn
Dersom det viser seg at et erverv strider mot bestemmelsene i medieeierskapsloven, har Medietilsynet adgang til å gripe inn. Tilsynet kan gripe inn mot erverv av eierandel i foretak som driver dagspresse, fjernsyn eller radio.

Lokalkringkasting
Kringkastingsforskriften § 7-1 inneholder krav om at konsesjon til lokalradio og lokalfjernsyn ikke kan overføres uten godkjenning fra Medietilsynet.

Medieeierskapsutredningen
16. mai 2011 nedsatte Regjeringen en ekspertgruppe som skal gjennomgå reglene for eierskap i medier. Gruppen skal levere en rapport om sitt arbeid våren 2012.

Edda Media-saken