Tillatt for alle

Filmer som blir tillatt for alle inneholder ingen scener som antas å virke skremmende på de aller yngste.

Publisert 14.08.2013

Små barns oppmerksomhet tiltrekkes av korte handlingsforløp. Videre orienterer små barn seg etter intensitet, rytme, størrelse og bevegelse. Brå forandringer av størrelser eller i intensitet kan gjøre at barn opplever at de ser noe annet. Voldsomme, spennende eller høyaction virkemidler (både lyd og bilde) kan derfor virke skremmende på små barn.

I vurdering av skadelighet bør det legges vekt på at barn fra 4-5-årsalderen gradvis opparbeider evnen til å oppfatte at et uttrykk representerer et meningsinnhold. Barn i denne alderen klarer likevel ikke alltid å skille mellom fantasi og virkelighet.  Selv animasjonsfilmer kan oppleves som svært ”virkelig” og tolkes med innlevelse og identifikasjon.

Filmer som vurderes som tillatt for alle, inneholder ingen framstillinger som kan virke skremmende på barn under 7 år. Lyd- og effektbruken er neddempet, og filmen inneholder ingen urovekkende eller dramatiske skildringer. Enkelte litt skumle eller dramatisk elementer kan tillates hvis de er svært kortvarige og foregår innfor en trygg ramme som er tilrettelagt for de yngste - som for eksempel tegnefilmen Laban – verdens snilleste spøkelse. Filmer med en tematikk som egner seg best for ungdom eller voksne kan godt bli tillatt for alle.  Selv om små barn ikke vil forstå eller ha glede av handlingen, kan aldersgrensen tillatt for alle bli gitt hvis innholdet og framstillingen av dette ikke vil virke skremmende eller forstyrrende.

Eksempler på filmer som har blitt tillatt for alle er barne- og familiefilmer som Karsten og Petra (2013), Pelle Politibil på Sporet (2013) og Istid 4 (2012), dokumentarfilmer som Til ungdommen (2012) og Woody Allan – a Documentary (2011) samt komedier eller dramaer for ungdom og/eller voksne som for eksempel LOL (2011) og Hope Springs (2011).

Innhold/uttrykk i filmer som kan bli ”Tillatt for alle”

Stemning

Vold

Seksualitet

Annen tematikk

Lett/hyggelig
Rolig uttrykk
Kortvarige ”bø-effekter”, eller litt skumle elementer i en trygg ramme

Tydelig ”tegnefilmvold”*

Nakenhet *
Intimitet*
Antydende*

Ingen forstyrrende tematikk

*Innhold av denne art må vurderes i forhold til presentasjonsform og kontekst, jf. pkt. 3.3. i Retninslinjer for aldersklassifisering av film