Klagenemnda for mediesaker

Klagenemnda for mediesaker (Medieklagenemnda) ble oppnevnt i statsråd 26. august 2011. Nemnda er klageinstans for enkeltvedtak i Medietilsynet. Medieklagenemnda behandler klagesaker som faller inn under medieeierskapsloven og kringkastingsloven.

Publisert 26.08.2011

Medieklagenemnda er oppnevnt fram til 1. juli 2015 og består av følgende medlemmer og varamedlemmer:

Leder: lagdommer Ørnulf Røhnebæk, Hamar
Nestleder: postdoktor Arne Krumsvik, Oslo
Medlem: advokat Karin Fløistad, Oslo

Varamedlemmer:
professor Tore Lunde, Bergen
førsteamanuensis Gunn Enli, Oslo

Sekretær: Erik Børresen, Kristiansand

Nettside: medieklagenemnda.no

E-post: post@medieklagenemnda.no

 

Kontakt

Lenker