Råd og utvalg

Medietilsynet har råd og utvalg som gir innstillinger til vedtak om pressestøtte, tilskudd til lokalkringkasting og anvendt medieforskning.

Publisert 21.04.2008

Støtteutvalget for minoritetsspråklige publikasjoner gir Medietilsynet råd i behandling av søknader om tilskudd og andre saker som hører inn under forskrift om tilskudd til minoritetsspråklige publikasjoner.

Støtteutvalget for dagsaviser gir Medietilsynet råd i behandling av nye søknader om produksjonstilskudd og andre saker som hører inn under forskrift om produksjonstilskudd til dagsaviser.

Rådet for anvendt medieforskning (RAM), er et rådgivende organ for Medietilsynet når det gjelder fordelingen av midler til anvendt medieforskning. Rådet fordeler midler til forskningsprosjekt knyttet til presse, film og kringkasting.

Fagutvalget for tilskudd til lokalkringkasting gir Medietilsynet råd og gir sin innstilling om støtte. På bakgrunn av innstilling fra utvalget, fatter Medietilsynet sine vedtak. 

Mer detaljert informasjon om hvert råd og utvalg finner du i lenkene til venstre!

Kontakt

Lenker