Støtteutvalget for minoritetsspråklige publikasjoner

Støtteutvalget for minoritetsspråklige publikasjoner gir Medietilsynet råd i behandling av søknader om tilskudd og andre saker som hører inn under forskrift om tilskudd til minoritetsspråklige publikasjoner.  Utvalget består av representanter fra Norsk Presseforbund (NP), Utlendingsdirektoratet (UDI) og Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID).

Publisert 21.04.2008

Medlemmer:  

Erling Omvik, NP 
Varamedlem: Inger Anne Olsen, NP

Mahmona Khan, NP
Varamedlem: Dredvad Tasic, NP
 

Maria Ho, NP
Varamedlem: Fazal Hussain, NP
 

Agnieszka Bryn, UDI 
Varamedlem: Menahem Paz, UDI
 

Bjørn Rygh, AID 
Varamedlem: Tale Grøtte, AID 
 
 
Sekretær for utvalget er Jan Erik Andersen, Medietilsynet

 

Kontakt

Lenker

Relaterte saker