2006/2120 - TVNorge, 71 grader Nord

Publisert 20.06.2008

Sammendrag:
Bergans ga bort klær og utstyr for betydelige beløp til deltakerne i programserien 71 grader nord. Bergans er kreditert med en "takk til" i rulleteksten, noe Medietilsynet mente ikke var en tilstrekkelig identifisering av sponsor etter kringkastingslovens regler. Medietilsynet mente at omfanget av eksponering og omtale av Bergans’ produkter var av en slik karakter at det måtte anses å være i strid med lovens forbud mot oppmuntring til kjøp av sponsors produkter.

Brev til TVNorge av 10. oktober 2006
Tilsvar fra TVNorge (inneholder taushetsbelagte opplysninger)
Varsel om sanksjon av 4. desember 2006 (taushetsbelagte)
Oversendelse av klage
Klageavgjørelse av Kultur- og kirkedepartementet

Kontakt

Relaterte saker