Medieregisteret

Medieregisteret inneholder informasjon om eierforholdene i norsk dagspresse, radio og TV. Over 1 000 aviser, radiostasjoner, tv-stasjoner og medieeiere er registrert i basen.

Publisert 24.01.2012

Hensikten med tjenesten er å gi publikum en samlet oversikt over hvem som eier norske medier, for slik å bidra til å skape større åpenhet, oppmerksomhet og kunnskap om disse forholdene.


Hvilke medier er registrert?

Medieregisteret omfatter aviser, radio og TV.


Hvilke eiere er registrert?

Alle eiere med en eierandel på mer enn fem prosent i en medievirksomhet er registrert som selvstendig eier. Eiere med under fem prosent eierandel er registrert i samlekategorien ”øvrige eiere”.


Om datagrunnlaget

Eierskapsopplysningene i Medieregisteret er basert på årlig innhenting av opplysninger fra norske mediebedrifter. Medietilsynet oppdaterer basen fortløpende, men kan dessverre ikke garantere at alle opplysninger til enhver tid er korrekte. Dette kan blant annet skyldes at eierskapsendringer kan finne sted uten at tilsynet har blitt gjort kjent med dem. Ofte kan større eierskifter i medievirksomhetene bli omtalt i mediene lenge før de vises i Medieregisteret. Årsaken er som regel at eierskapsskifter først registreres i Medieregisteret når Medietilsynet får bekreftet at endringene i eierskap faktisk har funnet sted.

Vær oppmerksom på at Medieregisteret viser avisenes gjennomsnittlig opplag for alle ukedager inkludert søndagsopplag for aviser med søndagsutgaver. Ofte refererer avisene med søndagsopplag selv til sitt gjennomsnittlige hverdagsopplag (altså uten søndagsopplaget). Det vil derfor ofte være avvik mellom avisenes opplagstall og opplaget slik det vises i Medieregisteret.

 

Opplysninger om opplag og seer- og lyttertall hentes fra Mediebedriftenes Landsforening, Landslaget for lokalaviser og TNS Gallup.


Oppgradering av Medieregisteret

Vi gjennomfører for tiden en større oppgradering av Medieregisteret.

Vi oppfordrer brukerne til å rapportere om eventuelle feil og mangler til Medietilsynet på: post@medietilsynet.no.