Ofte stilte spørsmål

Allmennkringkasting

Hva er allmennkringkasting?

Begrepet "allmennkringkasting" kommer fra det engelske "public service broadcasting". Allmennkringkastingskanalene har fått tildelt privilegiet å sende riksdekkende kringkasting i bytte mot å utføre en viktig samfunnsoppgave, nemlig å sikre befolkningen et mangfoldig tv- og radiotilbud.

Allmennkringkasterne har blant annet forpliktet seg til å ha et tematisk og sjangermessig tilbud, imøtekomme interesser hos både brede og smale publikumsgrupper og bidra til å styrke norsk språk, kultur og identitet. Allmennkringkasterne har også mer spesifikke programforpliktelser, som for eksempel krav om barneprogrammer, et tilbud til den samiske befolkningen, egne kulturprogrammer og daglige nyhetssendinger.

Se: Allmennkringkastingsrapporter

Hvorfor har vi allmennkringkastere?

Hensikten er å sikre befolkningen i hele landet et mangfoldig tv- og radiotilbud.

Hvilke tv- og radiokanaler regnes som allmennkringkastere?

I Norge har vi fire allmennkringkastere: NRK, TV 2, Radio Norge og P4. På radio har vi følgende allmennkringkastingskanaler: NRK P1, P2 og P3, Radio Norge og P4. På fjernsyn er det NRK1, NRK2 og NRK3/NRKSuper og TV 2 Hovedkanalen.

Hva er allmennkringkastingsrapporten?

Medietilsynet utarbeider hvert år en allmennkringkastingsrapport. Dette er en vurdering av allmennkringkasternes innfrielse av sine programforpliktelser i året som gikk.

Se:

Allmennkringkastingsrapporter

Hva er Medietilsynets rolle i tilsynet med allmennkringkasterne?

Medietilsynet utarbeider hvert år en allmennkringkastingsrapport. Dette er en vurdering av allmennkringkasternes innfrielse av sine programforpliktelser i året som gikk. I tillegg fører Medietilsynet løpende tilsyn med at allmennkringkasterne oppfyller sine programforpliktelser.

Kan allmennkringkasterne sende hvilke programmer de vil?

Ja. Allmennkringkasterne har redaksjonell frihet til å sende hvilke programmer de vil. Samtidig er det slik at allmennkringkasterne har forpliktet seg til å sende programmer innenfor spesifikke programområder.

Kan NRK ha reklame på sine nettsider?

Etter at NRKs nettsider ble innlemmet i NRKs allmennkringkastingsoppdrag har NRK ikke lenger reklame på sine nettsider, jf. NRK-plakaten § 5c:

«NRK kan ha reklame på Internett, med unntak for nettsider som har barn som målgruppe. NRK skal tilstrebe et tydeligst mulig skille mellom allmennkringkastingstilbudet og kommersielle tjenester tilbudt på Internett. Nedlastingstjenester som tilbys innenfor allmennkringkastingstilbudet skal ikke inneholde reklameinnslag.»

Les mer om dette på http://www.nrk.no/nyheter/kultur/1.7053523

Kontakt