Ofte stilte spørsmål 

DVD/video

Hva betyr Medietilsynets merke på baksiden av DVD-omslagene?

Merket fra Medietilsynet på DVD- og Blu-ray-omslag betyr at filmen er registrert i Medietilsynets videogramregister i henhold til lov og forskrift om film og videogram. Det betyr ikke at filmen er vurdert av Medietilsynet. Det er distributøren av DVD-en som har ansvar for å sette en aldersgrense på filmen, og at innholdet ikke strider mot straffelovens bestemmelser om vold og pornografi.

Hvem bestemmer aldersgrensene på DVD og Blu-ray?

Det er distributøren av DVD-en eller Blu-ray-en som har ansvar for å sette aldersgrense på innholdet. De fleste av de norske distributørene bruker tydelige merker med aldersgrense på forsiden av omslaget.

Kontakt