Ofte stilte spørsmål

Mediekompetanse

Hva menes med mediekompetanse?

Mediekompetanse er evnen til å bruke mediene, til å forstå, og kritisk evaluere ulike aspekter ved mediene og medieinnholdet, og å skape kommunikasjon i en sammensatt kontekst.

Mediekompetanse relaterer seg til alle typer medier, inklusiv TV, film, radio, musikk, trykte medier, Internett og andre typer av nye digitale kommunikasjonsteknologier. Dette er en grunnleggende kompetanse, ikke bare for den yngre generasjonen, men også for voksne, eldre, for foreldre, lærere og profesjonelle mediefolk. Mediekompetanse som en viktig kunnskap for å kunne være en aktiv statsborger i dagens informasjonssamfunn.

Kilde: EU-kommisjonen,  http://ec.europa.eu/culture/media/literacy/index_en.htm

Kontakt