Ofte stilte spørsmål

Presse

Hvem behandler klager på presseoppslag?
Hvor mange aviser finnes det i Norge?

Antallet aviser som man betaler for er 224 ved utgangen av 2008. I tillegg finnes omtrent 10 - 15 gratisaviser i Norge.

Hva er de viktigste kriterier du må oppfylle for å få mediestøtte?

De ulike ordninger inneholder en rekke krav som er fastsatt i hver enkelt forskrift. Felles for alle ordninger er imidlertid kravet om drift i et kalenderår.

For mer informasjon om krav, se følgende forskrifter:

Forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier (kommer)
Forskrift om tilskudd til minoritetsspråklige aviser
Forskrift om tilskudd til samiske aviser

 

Hvilke frister gjelder for å søke mediestøtte?

Fristen for å søke mediestøtte i de fleste ordninger er primo april hvert år. For støtte til anvendt medieforskning er fristen 1. oktober hvert år.

For mere informasjon om mediestøtte, se http://www.medietilsynet.no/no/Stotteordninger-1/Produksjonstilskudd/

Hva er mediestøtte?

Mediestøtte er et overordnet begrep for ulike direkte støtteordninger til norske nyhets- og aktualitetsmedier.

Ordningene administreres av Medietilsynet:

Produksjonstilskudd: Driftsstøtte til nr.2-medier og nyhets- og aktualitetsmedier med små opplag.
Tilskudd samiske aviser: Driftsstøtte til aviser som har den samiske befolkningen som hovedmålgruppe.
Tilskudd til minoritetsspråklige publikasjoner: Driftsstøtte til aviser som har minoritetsspråklige som målgruppe.
Tilskudd til anvendt medieforskning: Støtte til anvendte forskningsprosjekter på medieområdet.
Distribusjonstilskudd til aviser i Finnmark: Tilskudd som bidrar til å dempe Finnmarksavisenes kostnader til distribusjon gjennom Posten AS.
Tilskudd til etterutdanning: Støtte til institusjoner på medieområdet, etter Stortingsvedtak  

Skattedirektoratet som er underlagt Finansdepartementet har fritatt aviser for merverdiavgift. Denne ordningen omtales av mange ofte som en form for ”indirekte Pressestøtte”.  Den direkte mediestøtten er underlagt Kulturdepartementet.

Kontakt