Ofte stilte spørsmål

Reklame/sponsing

Hvorfor avbryter TV2 og TVNorge programmer med reklame?

Kringkastingslovens utgangspunkt er at reklame skal sendes i blokker mellom program.
Men i kringkastingsforskriften § 3-7 er det gitt vilkår for å kunne ha reklameavbrudd i visse programtyper. For eksempel vil en del "magasin"- og underholdnings-programmer falle inn under fjerde ledd i bestemmelsen:

"Andre programmer kan avbrytes av reklameinnslag dersom programmet varer i 45 minutter eller mer, og den enkelte del av programmet varer i minst 20 minutter."

For mer informasjon, se vår temaside om reklameavbrudd.

Hvor mye reklame kan en TV-kanal sende?

Det er to regler som begrenser mengden reklame i tv og radio: Døgnregelen og timeregelen. Grensene er 15 prosent regnet av daglig sendetid, og 12 minutter for hver klokketime. Vær oppmerksom på at programtrailere ikke regnes med i reklametiden.

Hva regnes som "snikreklame"?

Etter kringkastingsloven § 3-3 er det forbudt å sende skjult reklame. Med skjult reklame menes muntlig eller visuell presentasjon i programmer av varer, tjenester, navn, varemerke eller virksomhet, dersom presentasjonen:
- skjer forsettlig for å tjene reklameformål og
- publikum kan villedes med hensyn til presentasjonens art.
Slik presentasjon anses som forsettlig særlig dersom den skjer mot betaling.

I sponsede program er det forbudt å oppmuntre til kjøp eller leie av sponsors eller tredje parts produkt eller tjenester, herunder ved å inneholde spesielle salgsfremmende henvisninger til slike produkt eller tjenester.

Hvorfor er det ulike regler for tv-kanaler vi kan se i Norge?

Alle norske TV-kanaler skal følge det norske regelverket. Kanaler som ikke er etablert i Norge må følge regelverket i det landet de er hjemmehørende i. Dette gjelder også om kanalen har norskspråklige program, tekster på norsk, sender norsk reklame osv.

Prinsippet om at man skal følge avsenderlandets regler er en konsekvens av EUs fjernsynsdirektiv.

Hvorfor sender NRK korte reklameinnslag?

Etter kringkastingsloven kan ikke NRKs virksomhet finansieres ved reklame i NRKs allmennkanaler. Etter loven er det et klart skille mellom reklame og sponsing av program. Dette er forklaringen på at det kan forekomme "sponseplakater" på NRK, fordi NRK har lov til å motta sponsorbidrag (men med visse begrensninger).

Hvem bestemmer over reklame på kino?

Det er kinoene selv som bestemmer hvilke reklamer de skal sette opp foran filmene. Det er Forbrukerombudet og Markedsrådet som håndhever markedsføringsloven ut fra hensynet til forbrukerne. Filmloven omfatter ikke markedsføring på kino (i næring). Medietilsynet aldersvurderer kun filmer som skal vises, i tillegg til trailere (”reklamefilm”) for filmer som skal settes opp.

Hvilke helligdager kan det ikke sendes reklame?

Det er ikke tillatt å sende reklameinnslag på langfredag, 1. påskedag, 1. pinsedag og 1. juledag. Sponseplakater er det derimot tillatt å sende.

Kontakt