Lisensavdelingen, NRK

Publisert 13.11.2008E-post: lisens@nrk.no
Kundeservice: 75 12 22 50
Postadresse: NRK Lisensavdelingen, 8607 Mo i Rana

NRK Lisensavdelingen er en del av Norsk Rikskringkasting AS, og har ansvaret for å kreve inn kringkastingsavgiften.

Dersom du mener du uberettiget har fått krav om kringkastingsavgift, må du sende klage til NRK Lisensavdelingen. De kan ta klagen til følge eller avvise den. Dersom NRK Lisensavdelingen ikke tar klagen til følge, vil de sende klagen videre til Medietilsynet som klageinstans. Klager skal ikke sendes direkte til oss.

Kontakt