Ordliste

P

PAL

Forkortelse for "Phase Alternating Line". Er det analoge videosystemet som i dag brukes i bakkesendernettet og tildels til satellittsendinger i Norge og store deler av Europa. Et tv-bilde i PAL har 625 linjers (576 synlig) oppløsning. Systemet ble utviklet tidlig på 60-tallet av den tyske ingeniøren Walter Bruch. Et konkurrerende system var det franske SECAM som ble utviklet noe før PAL. I USA og Japan bruker de en annen standard, NTSC.

Papiravis

Publikasjoner som utgis regelmessig og minst en gang i uken (48 ganger per år) og som inneholder overveiende allment nyhets- og aktualitetsstoff. Også gratisaviser omfattes av denne definisjonen, disse må utkomme minimum 46 ganger per år.

PEGI

PEGI står for Pan European Game Information. Det er det første paneuropeiske systemet for aldersklassifisering av dataspill. Det vil gi både foreldre, kjøpere og nettbrukere økt tillit til at et spills innhold egner seg til en bestemt aldersgruppe.

Det bør understrekes at PEGI-klassifiseringen kun er ment som en anbefaling med hensyn til produktets innhold og skadelighet, og ikke til dets spillbarhet eller tilgjengelighet. Se www.pegi.info.

Podcast

Podcast er en type digital media som består av en serie filer (enten audio eller video) som man abonnerer på eller laster ned via internett. Podcast er et nyord som satt sammen av ordene "broadcast" og "Ipod".

PPV (Pay Per View)

Betal-TV med programinnhold som TV-seeren tilbys å bestille utover ordinære lineær-TVprogram mot betaling. Konsumenten betaler for hvert enkelt program som man velger å bestille.

Premium content (Premiumkanaler)

Begrepet premiumkanal brukes oftest om film-, serie- og sportskanaler med spesielt attraktivt (og kostbart) innhold. Premiumkanaler tilbys vanligvis utenfor grunnpakkene, enten i egne pakker eller som à la carte kanaler.

Programkort

Programkort for kanaler eller innhold som er kontrollert gjennom betinget tilgang (Conditional Access). Ved å sette programkortet i digital-TV-mottakeren (f. eks dekoder) får abonnenter tilgang til de kanaler og tjenester som abonnenten har betalt for. Se betinget tilgang.

PVR

Forkortelse for "Personal Video Recorder". Utstyr for innspilling og lagring av TV-program ved hjelp av en harddisk. Ofte inneholder digital-TV-boksen / dekoderen en harddisk og software for å kunne spille inn TV-program, forhåndsinnstille opptak og innhente informasjon om TVprogrammene.

Kontakt