Ordliste

R

Registrering

I kringkastingssammenheng er registrering en ordning som erstatter det å søke om konsesjon. Registrering er aktuelt for radio og tv som sendes enten på kabel eller satellitt. Se forskrift om kringkasting § 1-3.

Reklame

Reklame har en egen definisjon i kringkastingsloven. I kringkasting er det et klart skille mellom reklame og sponsing, og de følger forskjellige regler. Eksempelvis kan NRK ikke sende reklame, men kan sende sponsede program (på visse vilkår).

Returkanal

Muligheten for TV-seerne til å sende tilbake informasjon til programselskapet eller operatøren av nettet (distributøren), for eksempel for å bestille tjenester. En fungerende returkanal er en forutsetning for interaktive tjenester der innhold distribueres individuelt til TV-seere på bestilling.

Kontakt