Returkanal

Publisert 06.01.2012

Muligheten for TV-seerne til å sende tilbake informasjon til programselskapet eller operatøren av nettet (distributøren), for eksempel for å bestille tjenester. En fungerende returkanal er en forutsetning for interaktive tjenester der innhold distribueres individuelt til TV-seere på bestilling.

Kontakt