Ordliste

T

Tablet-PC (Nettbrett-PC)

En type nettbrett som fungerer som en PC med berøringsskjerm. For eksempel Samsung Galaxy eller Apple iPad.

Tilleggsavgift (lisens)

Den som ikke har betalt kringkastingsavgiften ved forfall kan pålegges å betale tilleggsavgift. Tilleggsavgift kan også ilegges i visse andre tilfeller, se forskrift om fjernsynsmottakere § 3. Tilleggsavgiften er for 2008 på 15 %, dvs. kr. 152,85.

Time shift

Muligheten en TV-seer har til selv å bestemme når et TV-program skal avspilles uavhengig av programoppsett.

TONO

TONO er et selskap som forvalter fremføringsrettigheter for musikkverk i Norge. Representerer komponister, tekstforfattere og musikkforlag. TONO innkasserer vederlag ved kringkasting og annen offentlig fremføring av musikk. Disse pengene fordeles deretter til rettighetshaverne i de fremførte verkene.

Transponder

En kringkastingssatellitt har et antall transpondere som fungerer som "speil" i forhold til kringkastingsignaler sendt opp fra bakkestasjoner. Satellittens transpondere mottar signalet og sender det ned mot jorda igjen der vi mottar det ved hjelp av en parabolantenne.

Triple play

TV, bredbånd og telefoni pakket sammen til et felles (sammenhengende) produkt fra en distributør.

Trygg bruk

Trygg bruk er Medietilsynets prosjekt for arbeid med digitale medier og barn. Det har vært i virksomhet i Norge siden 2003, og ligger plassert under Medietilsynets område for brukertrygghet.

Prosjektet mottar midler fra EUs handlingsplan Safer Internet Plus Programme, sammen med nærmere 30 land i Europa. Nåværende prosjekt løper ut september 2010, hvor neste prosjekt starter oktober 2010.

Se prosjektets egen nettside for nyheter og mer informasjon.

Tuner

Mottaker av tv- eller radiosignaler, se fjernsynsmottaker.

TV-operatør

Et selskap som har distribusjonsrett til ulike TV-kanaler og tilbyr TV-seeren å abonnere på disse gjennom TV-pakker eller enkeltkanaler.

Kontakt