Ordliste

U

Unicast

Motsatsen til kringkasting. Sending av informasjon der hver enkelt mottager får en egen unik elektronisk forbindelse fra senderen, det vil si punkt-til-punkt distribusjon.

Utgiverselskap

Det selskap som utgir avisen eller innehar senderettighetene til radio- eller tv-stasjonen.

Utgiversted

Kommunen hvor medievirksomheten har sin hovedredaksjon.

Kontakt