Distribusjonstilskudd - Finnmark

Topografi, spredt bosetning og klima gjør avisdistribusjon kostnadskrevende i Finnmark. For å lette på de økonomiske ekstrabyrdene disse avisen har, innvilger Medietilsynet et eget distribusjonstilskudd til aviser i dette fylket.

Publisert 22.04.2008

Bilde Medietilsynet

Aviser i Finnmark kan søke distribusjonstilskudd i tillegg til produksjonsstøtten. Støtten beregnes ut i fra antall dokumenterte distribuerte eksemplarer.