Teknologi og barn - en faktaguide

Barn og unge er svært aktive med et stort spenn av digitale verktøyer og programvare. Her vil du finne fakta om disse, og deres fordeler og ulemper. En kjapp oversikt over de mest brukte og populære sidene og midlene!

Publisert 27.08.2009

Mobiltelefon

3D-bilde barn og mobil

Barn og unge bruker mobiltelefonen til langt mer enn å snakke og sende tekstmeldinger. Først og fremst sender barn tekstmeldinger, deretter kommer samtaler – så kommer bildetaking. De spiller spill, laster ned bilder, videoer og sender disse videre. De hører på musikk, ser på filmer, sjekker e-post og går på nettet. Den brede bruken, samt mobilens viktige rolle i barn og unges sosiale liv og nettverk, gjør telefonen til et viktig og kraftfullt redskap.

I tillegg til å lagre musikk, ta bilder og videoer, kan også alle disse elementene deles via Bluetooth, som bruker radiobølger. Innretninger med Bluetooth-muligheter (telefoner, PC-er, håndholdte spillkonsoller) som er i nærheten av hverandre, kan dele informasjon gratis.


Fordeler

Sosial kontakt og kommunikasjon: Mobiltelefonen lar barn holde kontakten med, og gir dem muligheten for å bli kontaktet av, venner, familie, foreldre og omsorgspersoner. De kan brukes i nødstilfelle, og de kan la barn få en følelse av selvstendighet.

Dokumentere: De kan brukes til å lage filer, ta notater, ta øyeblikksbilder og hente informasjon og ressurser fra nettet.


Ulemper

Komplekst instrument: Å skulle ha oversikt over og innsikt i et barns bruk av mobiltelefonene er mye vanskeligere og mer komplisert enn f.eks. familiens PC. Det er lett for barn å lage og distribuere innhold (bilder, filmer, tekstmeldinger etc.) - da inkludert upassende innhold, eller innhold som kan plage eller mobbe andre.

Liten kontroll: Via Bluetooth-teknologien kan innhold sendes raskt og gratis mellom enheter. Når noe først er sendt videre, er det så og si umulig å ha kontroll på hvem og hva dette blir spredd til.

Til toppen

 

Direktemeldinger, Instant Messaging, Internettelefoni

3D-bilde kommunikasjon

Kjært barn har mange navn. Uttrykket IM (Instant Messaging) er nok best kjent i den engelsktalende verden – i Norge er direktemeldinger eller lynmeldinger det foretrukne ordet. Du kjenner kanskje best til denne aktiviteten gjennom uttrykkene/ nettstedene MSN og/eller Skype. "Å være på MSN" eller "å skype" har blitt verb i det norske dagligspråket, på samme måte som "å google" noe. Alle disse tjenestene har det til felles at det er kommunikasjon via tekst, video eller mikrofon/høytalere (eller alle tre kombinert) som utføres i sanntid – altså her og nå. Dette har gjort disse tjenestene umåtelig populære da man kan snakke sammen, være sammen – på direkten. De aller fleste av disse tjenestene er gratis, hvilket er en annen faktor som har gjort at populariteten blant barn og unge er svært stor.

Til forskjell fra andre sosiale nettverk og nettsteder (slik som Facebook, Twitter, MySpace o.l.) - brukes IM ofte til mer private samtaler. Man er gjerne på tomannshånd (selv om IM-tjenestene kan la mange snakke med hverandre samtidig, er ikke dette mest utbredt) og snakker om private ting eller har fortrolige samtaler.

Internett- eller bredbåndstelefoni er også populært, da det tilbyr gratis samtaler over hele verden, ved å bruke nettilkobling og mikrofon. Samtalene kan finne sted mellom mennesker som har lagt inn de samme programmene, og som legger hverandre til som kontakter. Tjenester som Windows Live Messenger og Skype er eksempler på programmer som inkluderer applikasjonen med IM, både gjennom samtaler, tekst og video. Skype blir typisk brukt mest av voksne, gjerne både privat og til arbeidsrelatert kontakt, mens MSN er utvilsomt mest utbredt blant barn og unge i Norge.


Fordeler

Del av sosialt liv: Barn bruker som regel IM som en forlengelse av sitt sosiale liv – og snakker og holder kontakt med vennene sine fra skolen eller andre. IM er rakst og effektivt for å kommunisere, og et godt sosialt verktøy. Familier som ikke bor sammen eller besteforeldre som bor langt unna har også ofte god nytte av følelsen av å se og snakke sammen via IM.

Brukes i undervisning: IM brukes også av lærere for å holde kontakt med elevene/ studentene sine, og de fleste læringsplattformer inkluderer IM-Illustrasjon - gutttjenester. Det er ekstremt nyttig for visse samarbeidsformer og prosjekter, der grupper kan utveksle informasjon og filer raskt og enkelt, uten å måtte vente på e-post eller lignende. De fleste IM-programmer tilbyr også å lagre all informasjon man utveksler i egne mapper. Dette er svært nyttig og anbefalt. Både som et preventivt redskap for mobbing og erting – eller rett og slett som lagring av informasjon man ønsker å ta vare på.


Ulemper

For mange ”venner”: For noen barn kan det å ha mange kontakter eller venner på sin MSN eller andre tjenester være hovedmålet. Man kan lagre enormt mange kontakter (opp mot 600) – og det er lett å miste oversikten over hvem du faktisk har på kontaktlisten din. Resultatet er at det er få eller ingen man faktisk kjenner på listen, og risikoen er større for at det ligger personer der som ikke er passende for barn.

Mobbing og erting: Det største problemet er allikevel at barn erter og mobber hverandre. Det er lett å bli "tøff bak skjermen", og konflikter som starter som noe lite på skolen, kan bli stort etter noen timer med tenking og tasting. Vi oppfordrer til alltid å lagre loggen på den IM-tjenesten du bruker, og oppfordrer innstendig barn og voksne til å oppføre seg sivilisert og høflig mot hverandre, også på nettet.

Til toppen

 

Snakkerom (chatrooms) og diskusjonsforum

3D-bilde chatterom

Det finnes en rekke snakkerom og diskusjonsforum på nettet. Disse kan være opprettet via tjenestetilbydere (slik som f.eks. sol.no) eller fra mindre eller private tilbydere. Slike rom og forum er typisk inndelt i enten temaer eller aldersgrupper – det være seg et diskusjonforum for foto eller politikk, eller et snakkerom for barn og unge, seniorer etc. Snakkerom og forumer lar en gruppe mennesker holde kontakt og kommunisere via tekst, bilder og tale både via sanntid eller ved innlegg som postes.


Fordeler

Felles interesse: De fleste snakkerom og forumer har et tema, som gjør det mulig for mange mennesker fra forskjellige deler av verden å samtale om nettopp det temaet som interesserer dem, og på denne måten få informasjon, kunnskap og utveksle ideer.

Anonymitet gir frihet: Man lager seg som regel en profil med et kallenavn, og kan på den måten ha en identitet som er frigjort fra den man har ellers på skolen og i lokalsamfunnet – uten de stereotypiske kjønns-, alders- og opphavsmønstrene. For barn og unge (så vel som voksne) kan dette være en enkel og utvungen måte å komme i kontakt med nye mennesker på – eller diskutere temaer de finner vanskelig å kommunisere til venner, skole og familie. Siden mange kan bli med i slike fora og snakke og diskutere samtidig kan dette være gode ilder både til samtale og informasjon man ellers ikke ville fått. Det kan være nyttig for samarbeidsprosjekter, og mange snakkerom tilbyr opptak eller logg av samtalene man fører.

Moderator tilstede: En del diskusjonsforum og snakkerom blir moderert/har moderatorer til stede – slik at enten vil ikke beskjeder og nye innlegg bli publisert før de har gått via en ansvarlig redaktør – eller det finnes muligheter for å rapportere og få fjernet innlegg eller personer som ikke følger de forutsetninger og retningslinjer nettstedet har lagt opp til.


Ulemper

Illustrasjon - detektivTilgang for uvedkommende: Snakkerom og diskusjonsfora kan lett opprettes, og krever som regel kun at man registrerer seg med en e-postkonto. Mange snakkerom har ikke kontroll for aldersverifisering, og det kan derfor være at barn blir medlem av og får tilgang til innhold og nettsteder som ikke er passende for dem, der mennesker legger ut, diskuterer eller tilnærmer seg andre brukere på en måte som slett ikke barn bør bli utsatt for eller få tilgang til.

Vanskelige å verne privatlivet: Man har også en kjempeutfordring i forhold til barns evne til å begrense hva slags informasjon de legger ut. Forskjellen på å være personlig og privat kan være vanskelig å skjelne, og barn kan lett gi fra seg informasjon som setter deres tekniske hjelpemidler (virus, økonomisk svindel) så vel som deres private sfære i risiko. KRIPOS jobber stadig med åpne snakkerom der voksne prøver å kontakte barn – med hensikten om å lokke og bygge tillit – et svært sammensatt og potensielt svært farlig problem. Trygg bruk oppfordrer barn og unge til å forholde seg til snakkerom og fora med konkrete temaer, ansvarlige moderatorer og rapporteringsmuligheter.

Mobbing/ trakassering: Stygge eller truende beskjeder kan bli sent via forumer og snakkerom uten at den som mottar de nødvendigvis vet hvem de kommer fra. Noen snakkerom/ diskusjonsfora kan stigmatisere, overse eller utelukke enkeltbarn eller barn fra enkeltgrupper. Selv om våre undersøkelser viser at barn og unge er litt flinkere til å passe på personlig informasjon, og at de stadig blir mer kritiske til nettinnhold, kan de overbevises til å gi fra seg informasjon som setter deres personvern i risiko – eller gå inn i vennskap som senere blir utnyttet.  Erting og mobbing er et problem for barn og unge på nettet, i 2008 viste Trygg bruk-undersøkelsen at 15 prosent har mottatt meldinger på internett som har plaget eller ertet dem, mens 14 prosent innrømmer at de selv har sendt denne type meldinger. Jentene blir i størst grad mobbet, mens guttene er de som i større grad mobber.

Til toppen

 

E-post

3d-bilde e-post

E-post er nå en essensiell del av de flestes arbeidsliv. E-postkontoer blir opprettet og tilbudt av skoler, internettilbydere eller andre nettselskaper. Flere og flere offentlige og private tjenester forutsetter bruk av e-post for utveksling av informasjon.


Fordeler

Utveksle informasjon: I tillegg til de åpenbare kommunikasjonsfordelene, er dette måten de fleste av oss, store som små – utveksler filer og dokumenter.

Flere kontoer til forskjellig bruk: Man kan ha mange kontoer, der en er knyttet til jobb, en annen til underholdning, en tredje er privat osv. Dette er svært nyttig da mange nettsteder tilbyr tjenester, konkurranser og lignende, der risikoen for spammail og enorme mengder reklame er overhengende.


Ulemper

Spam og virus: E-post kan også brukes til å sende upassende bilder og informasjon. Datavirus og spam er vanlige problemer via e-post. Webbasert e-post kan også brukes av mennesker som vil sende deg anonyme e-poster med truende eller ulovlig innhold.

Til toppen

 

Webkamera

3D-bilde webkamera

Webkamera eller nettkamera er små digitale kameraer som virker med din PC. De kan brukes til å ta opp bilder eller video, som du så kan redigere og jobbe med på din maskin – eller videresende til andre, eller laste opp på et eller flere nettsteder. Vanligvis brukes de til å se på bilder eller video av dem du snakker med på nettet, via f.eks. IM.


Fordeler

Oppleve andre: Webkamera lar deg se (i sanntid) den eller de du snakker med på nettet – eller observere situasjoner eller hendelser som skjer. De kan ha en preventiv effekt for å forsikre seg om at den 13-årige jenta du chatter med faktisk er en jente på 13 år. De lar deg holde synlig kontakt med familie og venner, og kan også brukes til skole eller arbeidsrelaterte konferanser og samarbeid.

Samarbeid: De kan ha utdanningsrelatert verdi – gi liv til steder og mennesker som er langt unna, observere eksperimenter – og gir mulighet til å delta i hendelser man tidligere måtte lese om eller observere i ettertid. Samarbeid mellom skoler både nasjonalt og internasjonalt får helt andre muligheter enn tidligere og det tillater både elever og lærere å ta en mye mer aktiv og visuell del i utvekslingsarbeid og dokumentasjon av eget arbeid.

Distribuere og dele: å dele en sportsopplevelse, opptreden, eller hvilken som helst aktivitet eller situasjon man har filmet kan være veldig underholdende og nyttig for barn og unge – da de deler sin kreativitet og digitale evner.


Ulemper

Utnytting av barn: De åpenbare og største risikoene er barn som lar seg utnytte ved å laste opp bilder eller videoer av seg selv i overgrepssammenheng.

Angre seg for sent: Videre kan også barn og unge vise og distribuere filmer og bilder av seg selv de senere angrer på, og som det er nærmest umulig å spore opp og slette. Grensesetting i forhold til privatsfæren er igjen et sentralt tema som må opp i dialogen om hvordan vi kan bruke teknologien til vår fordel, uten å sette verken oss selv eller andre i fare.

Til toppen

 

Sosiale nettsteder/nettverk

3d - sosiale nettsteder

Populære sosiale nettsteder, slik som MySpace, Bebo*)engelsk ordforklaring og Facebook, lar sine brukere lage sin egen profil og hjemmesider – sette opp blogger og legge til venner.

Sosiale nettsteder kan være svært forskjellige, men har noen fellestrekk, som at de lar deg lage din egen profil, liste opp dine interesser og andre detaljer, og de legger til rette for kontakt med andre brukere av det sosiale nettverket. Mange nettsteder fokuserer på spesielle interesser eller tjenester – for eksempel fotolagring og -deling (slik som Flickr.com), musikkinteresser (som MySpace) eller utdanning (slik som EduSpaces.net). De tilbyr også ofte blogging eller andre webside/design-verktøy.

Sosiale nettsteder er designet for å hjelpe folk til å finne, og få, venner – og for å gjøre det lett å holde kontakten med disse.


Fordeler

Delta og være sammen: Barn og unge bruker sin tid og plass på nettet svært likt som det de bruker ellers; de sosialiserer seg med venner, uttrykker seg selv – og "møter opp" på de sosiale nettstedene på samme måte som de møter opp på ungdomsklubben eller fotballtreninga. Nettsidene gir mulighet til både private og mer "offentlige" sider (privat chat eller utveksling av filer er et eksempel hos for eksempel Facebook), og man kan uttrykke seg kreativt gjennom å velge og å lage innhold.

Velge og kontrollere: Det er også vanligvis mulighet for å kontrollere sin egen profil og informasjonen man deler gjennom innstillinger for personvern og lignende. Der kan man kontroller hvem som får tilgang til profilen, og hvilke deler av den som skal kunne være synlig for hvem.


Ulemper

Illustrasjon - voksen mannMisbruk av informasjon: Mange unge ser på de sosiale nettverkene og nettsidene som et sentrum for deres aktiviteter på nettet og vil bruke mye tid på utseende og innhold på sine profiler og blogger. Disse kan ofte inneholde mye privat og personlig informasjon om brukeren og om dens familie og venner, som kan misbrukes til trakassering eller økonomisk vinning via nettet (phishing) – eller i verste fall: voksne som har til intensjon om å overgripe eller misbruke barn via nettet.

Bli for privat: Det er vanskelig for mange, og spesielt barn og unge, å se det abstrakte i at "deres egen side" kan sees av uttallig mange der ute på nettet – og å finne balansen mellom å være personlig og privat, og ha kontroll over hva slags informasjon man ikke bør dele med hele internettet, kan være svært vanskelig.

Hensynet til andre: Bilder og informasjon om familie og venner som barn og unge synes er gøyale å legge ut – er kanskje ikke like morsomme for vennene eller familien det gjelder, og omvendt. Husk også at mange profilsider er lett søkbare for søkemotorer som for eksempel Google og andre.

Tidsbruk: Foreldre og andre kan synes tidsbruken på slike nettsteder er høy, da mange barn og unge vil sjekke ofte for å se om man har fått nye hilsener, hva andre har postet og så videre.

Til toppen

 

Snuttservere

Illustrasjon til Snuttservere 

Bilder og videoer kan legges ut (postes) på blogger, sosiale nettsteder, eller sendes på e-post. Det har vært en formidabel økning i interesse og popularitet for video hosting sites*) engelsk ordforklaring – på norsk snuttservere, de siste årene – slik som med YouTube.com eller den norske Snutter.no. På disse sidene kan man laste opp og dermed dele med alle som ønsker å se – videoer, musikk, foredrag, filmer, bilder osv. osv.. Populære snutter eller klipp kan bli vist tusentalls, opp til millioner av ganger – og fenomener, bilder og videoer kan deles verden over raskere enn noe nyhets- eller kulturredaksjon i tradisjonelle medier kan klare å følge med. Snuttene kan kopieres og legges inn i nettaviser, blogger og andre nettsteder.


Fordeler

Du finner ALT: På grunn av volumet av snutter som er postet på nettet, kan man nærmest søke opp alle gamle tv-opptak, finne noen som har filmet vitenskapelige eksperimenter eller laget en guide til å sette sammen IKEA-Illustrasjon - lita jentehylla di. Du kan altså finne nærmest alt. Det være seg morsomme, søte eller svært nyttige utdanningsrelaterte snutter og ressurser. Stadig flere skoler (spesielt på universitets-/ høgskolenivå) filmer og poster foredrag og andre ressurser. Selv Trygg bruk-videoer og snutter med temaer som dette, finnes i hopetall der ute. Snuttene blir lagret hos nettstedet og avspilles på din maskin, hvilket gjør visningen av klippene svært enkel og tilgjengelig.


Ulemper

Du finner ALT: Det er to måter for barn å utsette seg for risiko på snuttservere: Den ene er at barn og unge kommer over innhold eller klipp som er svært upassende for dem. Som nevnt i delen om fordeler over, så er volumet enormt – og fordelen kan dermed også bli en ulempe. Den andre formen for risiko er at de selv laster opp materiale de vil angre på, eller som er upassende. Delvis kan de gjøre seg selv sårbare for kontakt og oppmerksomhet på en måte de selv ikke har forutsett, eller de kan poste videoer med innhold de egentlig ikke ønsker at alle skal se (eller inneholder personer som ikke har samtykket til distribusjon og visning), og som det da kan være ekstremt vanskelig å få fjernet.

Til toppen

 

Digitale læringsplattformer (LMS)

Illustrasjon til digitale læringsplattformer

Mange skoler benytter seg av programvare som lager en nettside spesielt designet for utdanning, kalt en digital læringsplattform (ofte omtalt ved det engelske navnet Learning Management System eller forkortelsen LMS). Dette er et system for å administrere brukere og organisere e-læringsinnhold i utdanningssystemer som benytter mappemetodikk. Programmer slik som It`s Learning eller Fronter lar lærere og fagansvarlige legge ut oppgaver, prøver og aktiviteter på denne siden, slik at de kan følge opp og følge med på elevens prosess. En digital læringsplattform er alltid tilgjengelig via skolen, men kan også være tilgjengelig fra andre datamaskiner ved å logge seg inn med brukernavn og passord fra en maskin som er tilkoplet Internett, for eksempel hjemmefra.


Fordeler

Struktur og metodikk: LMS'er gir struktur og metodikk for lærere og fagansvarlige. Denne gjør det lettere både å ta i bruk teknologien og er en effektiv måte å sette tidsfrister for innleveringer Den gjør det også lettere for elevene å gjøre ferdig oppgaver, levere inn arbeid, og kommunisere og samarbeide med andre fra sitt skolested.

Beskyttelse av elever og dokumenter: Disse sidene er passordbeskyttet, nettopp for å legge til rette for lukkede arbeidsområder, ivareta elevenes integritet – og slik at lærerne kan følge arbeidsprosessen. Ikke minst gir det mulighet for elevene å ha tilgang til ressurser hjemmefra.


Ulemper

Illustrasjon lita jenteHva hvis…: Hvis siden er tilgjengelig fra enhver internettilkopling, er det viktig at skolen forsikrer seg om at spesifikke brukerveiledninger og policy er på plass. Selv om brukerne kan spores ved å se på tidsrom for pålogging, og brukernavn og passord – må elevene være klar over, og følge, reglene for passende og sosial akseptabel oppførsel på skolens nettsted og skolens premisser.

Teknisk kyndighet: Det er også viktig at skolens ansatte er klar over og har kunnskap om sikkerhetstiltak i forhold til teknisk vern og personvern – og at det finnes en linje for hvordan reagere hvis situasjoner oppstår. Pass på at passord blir holdt hemmelige og skiftet ofte, slik at man minsker risikoen for at disse blir misbrukt av elever eller utenforstående.

Til toppen

 

Spillsider, spillkonsoller og virtuelle verdener

Illustrasjon til spillsider, spillkonsoller og virtuelle verdener

En betydelig mengde av unge menneskers tid med digital teknologi blir brukt i det store mylderet av dataspill som er tilgjengelig. Dataspill kan kjøpes på butikken, lastes ned på nettet, besøkes inne på spillsider – og de kan designes av barn og unge selv. Man kan spille offline: på en datamaskin eller konsoll som ikke er tilkoplet internett, eller man kan spille online: i samtid, tilkoplet internett – og som regel sammen med andre som er tilkoplet via andre steder. Virtuelle verdener på nettet forsøker å skape nettopp en verden ganske lik vår egen, men i digital form – og der kan du lage din egen avatar (figur) som er ”deg” når du er inne på den siden, slik som Habbo, Second Life eller Home. I disse virtuelle verdenene kan du som regel gjøre mye av det samme som i ditt eget hjem; se på film, snakke med venner, spille spill – men de fleste av disse verdenene tilbyr langt flere ressurser, slik som egne klubber for foto eller andre temaer – tilgang til universitetsforelesninger i et annet land – og slik som i Second Life kan du for eksempel besøke den Svenske Ambassaden. Dataspill er en del av de aller fleste barn og unges liv i en eller annen form, og er en anerkjent del av kulturen i Norge.


Fordeler

Hjernetrim: Dataspilling har vist seg å kunne være hjelpsomt og utviklende for mange positive evner – slik som lederskap og ansvarsfølelse, løsning av gåter og pusleoppgaver, og ikke minst samarbeid og samhandling. Spill som involverer fysisk utfoldelse, slik som for eksempel dansematter*) engelsk ordforklaring, kan gi barn og unge en gøyal måte å trene og bevege seg på.

Likhet for alle: I dataspillet kan ingen se din høyde, hudfarge eller handikap, og alle stiller på lik linje - uten fordommer.

Tilleggsverdi i undervisningen: Det finnes mange måter å bruke spillets programvare i utdanningssammenheng også, for eksempel det engelske programmet Wordshark*) engelsk nettside – som er en samling spill som er designet for å bistå barn og unge med dysleksi. Et annet eksempel er World in Conflict-spillene*) engelsk nettside, som er laget for ungdomsskole/videregående trinn, og handler om å bedre forstå historiske og nåværende krigskonflikter i for eksempel Midt-Østen.


Ulemper

Voksenspill vs. barnespill: En del spill er laget for voksne over 18 år, og det er viktig at foreldre og voksne er med på å involvere seg i sine barns spillhverdag, både for å ta del i en stor del av deres kulturelle uttrykk – men ikke minst for å se hva slags spill de bør spille i forhold til hvordan du kjenner dine barn.

Manglende voksenengasjement: Husk at så og si alle spill er markert under PEGI-ordningen, og vil, bare ved å se på coveret, gi deg god informasjon om passende alder, og noe av innholdet. For mer informasjon, besøk www.pegi.info.no/info. Foreldre vil ofte være bekymret for tidsbruken når det gjelder spill. Husk at online-spill inkluderer samarbeid med andre utenfra, og det er viktig at avtaler rundt slike spill blir satt på forhånd.