Digital og kreativ lek i barnehage

16. mars ble den 10. Klikk der!-konferansen arrangert i Oslo. Foredragsholderne hadde mange praktiske tips om hvordan barnehagene kan benytte digitale verktøy som kilde til lek, kommunikasjon og sosial utjevning.

Av Berit Andersen, seniorrådgiver i Medietilsynet

Publisert 19.03.2012

Klikk der!-konferansene arrangeres jevnlig, og er de eneste av sitt slag i Norge med hovedfokus på bruk av digitale verktøy i barnehagen. Flere av foredragsholderne på konferansen i Oslo tok for seg hvordan digital teknologi kan brukes som verktøy for å oppnå målene i Rammeplan for barnehagen, og som kilde til lek, kommunikasjon og sosial utjevning.


Praktiske tips


Mange av innleggene på konferansen ble holdt av barnehageansatte som selv benytter digitale verktøy i arbeidet. Foredragene var derfor fulle av praktiske eksempler og "lav terskel"-opplegg som deltagerne kunne ta med seg som inspirasjon i jobben. Mange av oppleggene kan fint overføres og brukes i skolesammenheng.

Les mer om konferansen, og få tips og gode råd om bruk av digitale verktøy i barnehage og skole her: http://blogg.hioa.no/klikkder/

Kontakt

Lenker