Hva gjør vi?

Vi jobber for at barn og unge skal bli selvstendige, trygge og kompetente brukere av digital teknologi.

Publisert 23.04.2013

Nasjonal koordinator


Medietilsynet er koordinator for arbeid med trygg bruk av digitale medier for barn og unge i Norge og samarbeider med de organisasjonene, departementene og bedriftene som arbeider mot det samme målet – at barn og unge skal ha en trygg og positiv digital hverdag.

Vår jobb er å samle samarbeidspartnerne til jevnlige møter for å utveksle erfaringer, kunnskap og ressurser og å spre informasjon og kunnskap fra nettverket til relevante målgrupper i befolkningen.


Holdningsskapende arbeid


Medietilsynet mottar støtte fra EUs Safer Internet Programme for å være et Safer Internet Centre i Norge. Sammen med Røde kors’ samtaletilbud Kors på halsen skal vi sørge for at barn over hele Norge skal bli styrket til å ta fornuftige valg i den digitale hverdagen. Kors på halsen bidrar til at barn og unge har et sted å henvende når de trenger noen å snakke med om store eller små problemer, også knyttet til deres digitale hverdag.

Vi utformer og gjør tilgjengelig materiell i form av tips og råd, filmer, undervisningsmateriell og verktøy for barn og unge selv, foreldre, lærere og andre som jobber med barn og unge.

Formidler av kunnskap


Å ha kunnskap om barn og unges bruk av digitale teknologier og medier er sentralt for å kunne utvikle relevante tiltak og ressurser som bidrar til en bedre digital hverdag. Også kunnskap om foreldre og andre voksne er viktig, slik at vi vet hva vi skal jobbe med.

Siden 2003 har Medietilsynet gjennomført representative undersøkelser blant barn og unge og foreldre. Disse danner bakgrunnen for uttalelser, meninger, tiltak og informasjonsmateriell både for oss og for andre norske organisasjoner.

Til grunn for arbeidet med Trygg bruk ligger FNs Barnekonvensjon. Det er en utfordring å balansere barns rett til ytringsfrihet og informasjon mot deres rett til beskyttelse. Dette gjør det ekstra viktig å kommunisere nøytralt og nyansert, med barns beste og hverdag som utgangspunkt.

Les mer om våre undersøkelser


Internasjonalt samarbeid


Medietilsynet er del av det europeiske nettverket av Safer Internet Centres, Insafe, og deler erfaringer, kunnskap og ressurser med andre slike sentre fra Europa og resten av verden flere ganger i året. Vi har flere ganger mottatt priser fra dette nettverket for ressurser og materiell vi har utviklet.

Kontakt

Lenker

 

 

Final Report SIC Norway 12_14

Bilde av rapporten Safer Internet Annual Report 12-13 med lenke til nettversjon