• Mobil
  • Mobilen er i dag så mye mer enn et verktøy for å ringe. Vi sender SMS, tar bilder, leser e-post o ...
 • Trygg bruk-nettverket
  • Trygg bruk-nettverket samler mer enn 40 organisasjoner, departementer og bedrifter som utveksler ...
 • Dataspill
  • Å spille og leke har barn gjort i uminnelige tider. I dag er dataspill en stor del av ...
 • Digital mobbing
  • Erting og mobbing via mobil eller Internett er veldig ubehagelig. Alle typer erting og mobbing er ...
 • Personvern
  • Internett og nye digitale medier har gjort personvern mer aktuelt enn noensinne. Vi deltar i ...