1. Startsiden
  2. Om Medietilsynet
  3. Aktuelt

Søknadsfrist for Medietilsynets midler til medieforskning

Medieforskning

1. oktober er årets søknadsfrist for forskere, journalister, mastergradsstudenter og andre med tilknytning til mediene som vil søke om forskningsmidler fra Medietilsynet. – Forskning gir oss kunnskap om dagens mediesituasjon, som igjen kan styrke mediemangfoldet i fremtiden, sier direktør i Medietilsynet, Mari Velsand.

I år fordeler Medietilsynet 3,95 millioner kroner til medierelaterte forskningsprosjekter og masteroppgaver. Prosjekter med aktuelle og anvendbare temaer prioriteres. Det er Rådet for anvendt medieforskning (RAM) som behandler søknadene, og utarbeider en innstilling til Medietilsynet. Medietilsynet tar endelige avgjørelser om tildelinger og avslag.

Midler øremerket dataspill

250.000 av midlene er øremerket forskning på dataspill gjennom «Regjeringens handlingsplan mot spilleproblemer 2016-2018». Studier om spill i hverdagen, motivasjon og regulering av mediebruk blant unge i alderen 15-25 år, spillvaner og spilleproblemer blant ikke-vestlige minoriteter skal prioriteres.

Søknadsfristen for årets forskningsmidler er 1. oktober, mens tildelingen av midlene skjer i februar 2019.
– Midlene går til forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til medier og mediebruk, og prosjektene skal ha en klart definert teoretisk og praktisk nytteverdi, sier Velsand.

Les mer om anvendbar medieforskning

Gå til søknadsskjema og veiledning

For spørsmål om søknaden, kontakt Marzena Thoresen.
For spørsmål om medieforsknings-ordningen,
kontakt Jan-Erik Andersen.

  Abonner på nyheter (RSS)