1
2

Presserom

Finn våre pressekontaktar og last ned bilde av våre tilsette.

I vårt Medietilsynets presserom (NTB) eller på våre Aktuelt-sider ser du alle våre nyheitsartiklar og saker.

Kontaktpersonar og bilde:

Gudmund Gjølstad, konstituert direktør for Medietilsynet
Høgoppløyseleg || Web  

Brukartryggleik (film/tv, barn og medium)

Eva Liestøl, direktør brukartryggleik
Høgoppløyseleg || Web     

Thomas Haugan-Hepsø, seniorrådgjevar og prosjektleiar Medietilsynet Trygg bruk
Høgoppløyseleg || Web    

Rita Astridsdotter Brudalen, seniorrådgjevar barn og medium/ kommunikasjonsansvarleg
Høgoppløyseleg || Web

Berit Andersen, seniorrådgjevar barn og medium, filmsakkyndig
Høgoppløyseleg || Web    

Khalid Ezat Azam, rådgiver dataspel, barn og medium
Høgoppløyseleg ||   Web 

Tilskott, økonomi og marknad (medieøkonomi, tilskotts-/stønadsordningar)

Tor Erik Engebretsen, direktør tilskott, økonomi og marknad
Høgoppløyseleg ||   Web  

Bjørn Tore Østeraas, seniorrådgjevar medieøkonomi
Høgoppløyseleg || Web

Konsesjon og tilsyn (kringkasting (inkl. AMT), marknadsføring, mediemangfald)

Gudbrand Guthus, direktør konsesjon og tilsyn
Høgoppløyseleg || Web    

Line Langnes, juridisk seniorrådgjevar
Høgoppløyseleg || Web

Hanne Sekkelsten, juridisk seniorrådgjevar
Høgoppløyseleg || Web   

Linda M. Andersen, juridisk seniorrådgjevar
Høgoppløyseleg || Web 

Lars Erik Krogsrud, rådgjevar marknadsføring
Høgoppløyseleg || Web

Alle bilde skal bli krediterte Medietilsynet/Kine Jensen.

For andre bilde eller spørsmål, ta kontakt med ein av kommunikasjonsrådgivarane våre:

info@medietilsynet.no 

Rita Astridsdotter Brudalen

Eva Johnson

Johanne Bordevik Bakken

David Møller-Johansen

3

Offentleg elektronisk postjournal

Medietilsynet publiserer alle offentlege dokument og vedtak på Offentlig elektronisk postjournal (OEP), ein nettstad som samlar postjournalar frå statlege verksemder.

Om du er interessert i vedtak eller dokument frå Medietilsynet kan desse finnast i OEP.

Du kan bestille innsyn i informasjon frå postjournalane våre her: www.oep.no

4

Klage på vedtak frå Medietilsynet

Alle enkeltvedtak gjorde av Medietilsynet kan klagast på. Dette gjeld ikkje lisensklager eller forskrifter.

Om du ønsker å klage må du gjere det innan tre veker etter vedtaket er motteke. Du må grunngi klaga di, og den må gjerast skriftlig. Send oss helst ein epost, og ta med saksnummeret for vedtaket.

5

Faktura- og betalingsinformasjon

Medietilsynet krev at leverandørane våre bruker elektronisk faktura, eller faktura i ehf-format (elektronisk handelsformat)

For å kome i gang med elektronisk fakturering, sjå DFØ sine nettsider.

For å sende elektronisk faktura til oss, treng du organisasjonsnummer og bestillerreferanse:

Organisasjonsnummer: 974 760 886

Referanse: 2700xxxx (x-ane fyllast ut med initialinformasjonen du får av den som bestiller varen eller tenesten)

For meir informasjon om betaling og faktura, ta kontakt med Bente Kjesbu

6

Om nettsida medietilsynet.no

Denne nettsida er responsiv, laga etter krava om universell utforming - og med blanda målformer.

Ansvarleg redaktør for sida er konstituert direktør Gudmund Gjølstad, og det daglege redaktøransvaret ligg hos kommunikasjonsrådgjevar Rita Astridsdotter Brudalen.

Sida har blanda målformer, både bokmål og nynorsk, og vi har som mål å ligge på nærare 30 prosent nynorsk.

Du vil også finne nokre engelske sider, med informasjon til dei i mediebransjen som ikkje har norsk som morsmål - samt opplysningar om Medietilsynet si kjerneverksemd.

Personvernerklæring

Medietilsynet.no nyttar informasjonskapslar (cookies) på sida. Dette betyr at vi lagrar informasjon om kor mange som nyttar sida vår, kor de kjem frå - og kor lenge de er inne på sida. Dette gjer vi for å kunne forbetre vår informasjon til deg.

Dersom du ikkje aksepterer bruken av informasjonskapslar, kan du stengje av "cookies" i nettlesaren sine innstillingar. Slik sletter du informasjonskapslar i din nettlesar.

Medietilsynet.no nyttar desse informasjonskapslane:

Cookie navnNyttas av komponentFormål og datalagring
Medietilsynet Asp.net Sesjon Nyttast for å skilje brukarsesjonar. Lagrar ikkje personleg informasjon.
_ga Google Analytics Nyttast for å skilje unike brukarar i samband med bruksstatistikk. Lagrar ikkje personleg informasjon.
_gat Google Analytics Nyttast for å styre spørsmål i samband med bruksstatistikk. Lagrar ikkje personleg informasjon.