1
2

Presserom

Finn våre pressekontaktar og last ned bilde av våre tilsette.

I vårt Medietilsynets presserom (NTB) eller på våre Aktuelt-sider ser du alle våre nyheitsartiklar og saker.

Kontaktpersonar og bilde:

Mari Velsand, direktør

Kristine Meek, direktør for kommunikasjon, rådgivning og analyse

Hanne Nistad Sekkelsten, direktør for juridisk og regulatorisk avdeling

Svein Erik Klemetsen, direktør for fellestjenester

 

For andre bilde eller spørsmål, ta kontakt med ein av kommunikasjonsrådgjevarane våre:

info@medietilsynet.no 

Nina Bjerke

Rita Astridsdotter Brudalen

Eva Johnson

3

Offentleg elektronisk postjournal

Medietilsynet publiserer alle offentlege dokument og vedtak på Offentlig elektronisk postjournal (OEP), ein nettstad som samlar postjournalar frå statlege verksemder.

Om du er interessert i vedtak eller dokument frå Medietilsynet kan desse finnast i OEP.

Du kan bestille innsyn i informasjon frå postjournalane våre her: www.oep.no

4

Klage på vedtak frå Medietilsynet

Du har rett til å klage på vedtak frå Medietilsynet. Dersom du sender oss ei klage, vil vi vurdere saka på nytt. Då vil du anten få medhald, eller vi sender saka til Klagenemnda for mediesaker (Medieklagenemnda) som er klageinstans.

Klagefrist

Klagefristen er tre veker frå den dagen du mottar brevet.

Du kan søkje om å få lengre klagefrist. Du må i så fall nemne grunnen til at du ønsker det.

 

Du kan be om grunngiving

Dersom du meiner at vi ikkje har gitt ei god nok grunngiving til vedtaket, kan du krevje ei ny grunngiving.

Dette må du gjere før klagefristen går ut. Ny klagefrist blir då rekna frå den dagen du får grunngivinga.

 

Innhaldet i klaga

I klaga du sender til oss ber vi deg om å skrive:

  • kva for eit vedtak du klagar på
  • årsaka til at du klagar
  • den eller dei endringane du ønskjer
  • eventuelt andre opplysningar som kan ha noko å seie for vurderinga av klaga

Hugs å skrive under på klaga.

Retten til å klage på vedtak er definert i forvaltningslova § 28.

5

Faktura- og betalingsinformasjon

Medietilsynet krev at leverandørane våre bruker faktura i ehf-format (elektronisk handelsformat)

For å kome i gang med elektronisk fakturering, sjå DFØ sine nettsider.

For å sende elektronisk faktura til oss, treng du organisasjonsnummer og bestillerreferanse:

Organisasjonsnummer: 974 760 886

Referanse: 2700xxxx (x-ane fyllast ut med initialinformasjonen du får av den som bestiller varen eller tenesten)

For meir informasjon om betaling og faktura, ta kontakt med Bente Kjesbu

6

Om nettsida medietilsynet.no

Denne nettsida er responsiv, laga etter krava om universell utforming - og med blanda målformer.

Ansvarleg redaktør for sida er direktør Mari Velsand, og det daglege redaktøransvaret ligg hos kommunikasjonsrådgjevar Rita Astridsdotter Brudalen.

Sida har blanda målformer, både bokmål og nynorsk, og vi har som mål å ligge på nærare 30 prosent nynorsk.

Du vil også finne nokre engelske sider, med informasjon til dei i mediebransjen som ikkje har norsk som morsmål - samt opplysningar om Medietilsynet si kjerneverksemd.

Personvernerklæring

Medietilsynet.no nyttar informasjonskapslar (cookies) på sida. Dette betyr at vi lagrar informasjon om kor mange som nyttar sida vår, kor de kjem frå - og kor lenge de er inne på sida. Dette gjer vi for å kunne forbetre vår informasjon til deg.

Dersom du ikkje aksepterer bruken av informasjonskapslar, kan du stengje av "cookies" i nettlesaren sine innstillingar.

Les meir om korleis du gjer det i din nettlesar

Medietilsynet.no nyttar desse informasjonskapslane:

Cookie navnNyttas av komponentFormål og datalagring
Medietilsynet Asp.net Sesjon Nyttast for å skilje brukarsesjonar. Lagrar ikkje personleg informasjon
_ga Google Analytics Nyttast for å skilje unike brukarar i samband med bruksstatistikk. Lagrar ikkje personleg informasjon
_gat Google Analytics Nyttast for å styre spørsmål i samband med bruksstatistikk. Lagrar ikkje personleg informasjon
.EPiForm_BID Skjema Nyttast ved innsending av skjema, og  blir sletta etter 90 dagar
.EPiForm_VisitorIdentifier Skjema Nyttast ved innsending av skjema, og  blir sletta etter 90 dagar
EPiForm_xxxx Skjema Nyttast ved innsending av skjema, og  blir sletta etter 90 dagar
__RequestVerificationToken Skjema Nyttast for å sikre at ingen kan modifisere data sendt inn gjennom skjema