1. Startsiden
  2. Om Medietilsynet

Rapportar og register

Medietilsynet lagar årlege rapportar om økonomien og eigarskapsforholda i norske medium. Vi har oversikt over medie- og avishus i Noreg. Annakvart år gir vi ut den store "Barn og medier"-undersøkinga som kartlegg barn og unge sin bruk og forhold til media i sin kvardag.

Vi jobber mot å være heildigitale og lagar som regel ikkje trykksaker av våre rapportar.

Prøvde du finne eit skjema? Alle skjema finn du her.