Thomas Haugan-Hepsø

Har du spørsmål om Trygg bruk - Norwegian Safer Internet Center? Send en epost til eller ring 97664491

1

Nasjonal koordinator

Medietilsynet Trygg bruk er nasjonal koordinator i arbeidet for at barn og unge skal ha en trygg digital hverdag.

Sammen med Kors på halsen er Medietilsynet Trygg bruk Norges Safer Internet Centre (SIC Norway). Norges Safer Internet Centre har et eget fagråd (Advisory Board), som fungerer som et rådgivende organ for det faglige arbeidet til senteret.

Fagrådet for prosjektperioden 2016 - 2018 består av:

 

Trygg bruk-nettverket

I tillegg til fagrådet samler Trygg bruk-nettverket de fleste organisasjoner som jobber på samme felt. Nettverket omfatter både offentlige og private aktører i tillegg til frivillige organisasjoner.

Har du spørsmål angående Trygg bruk-nettverket?

2

Kunnskapsformidling

Råd og veiledning er viktige ressurser for å hjelpe barn og unge med å få et bedre digitalt liv. Ressursene som lages av Medietilsynet Trygg bruk baserer seg på funn fra barn og medier-undersøkelsene i tillegg til annen forskning.

Ressursene finnes blant annet som veiledninger og undervisningsopplegg som deles med nettverket, skoler og foreldre. Disse kan lastes ned eller leses på nettet.

Her finner du mer informasjon om ressurser fordelt etter tema:

3

Undersøkelsen Småbarn og digitale medier 2016

I den nye undersøkelsen, Småbarn og digitale medier 2016, har ti 2.-klassinger og deres familier selv snakket om egne erfaringer rundt bruken av digitale medier.

Undersøkelsen viser at barna omgir seg med mange digitale medier og bruker disse som en naturlig del av hverdagen, både hjemme og på skole. Rapporten finner at de aller yngste i samfunnet på mange måter bruker digitale medier på samme vis som eldre barn og voksne. Spørsmålet er derfor når og på hvilken måte vi skal sette inn innsatsen for å sikre trygg bruk av digitale medier og fremme og forsterke barnas forståelse av digital dømmekraft og nettvett.

Småbarn og digitale medier 2016Studien viser blant annet at:

 

Foreldre er bekymret for at barna skal bli sosialt utestengt
Foreldrene opplever at det oppstår et dilemma når det å være oppdatert på dataspill, apper og ulike strømmetjenester er avgjørende for at barna blir sosialt akseptert blant jevnaldrende. Foreldre kjøper derfor medietjenester eller gir tilgang til digitale medier. Dette på tross av at mange foreldre synes barna bruker for mye tid på digitale aktiviteter. Familiene har ulike regler for mediebruk, men foreldrene forteller om utfordringer med å følge dem opp.

Digitalt medieinnhold inspirerer til ikke-digital lek
Det er en tydelig sømløs overgang fra digitale til ikke-digitale aktiviteter. Barna plukker opp ideer, blir inspirert av det de ser, gjør eller opplever via digitale medier, og tar dette med seg inn i ikke-digitale leker.

Foreldre mener barna er digitalt kompetente

Barna er teknisk sett kompetente brukere som stort sett tar i bruk og finner ut av ting på egenhånd. De ber om hjelp fra eldre søsken/andre barn eller foreldre/voksne hvis de har behov for det. Flere foreldre mener at de selv er mindre kompetente på det å finne fram og ta i bruk digitale medier enn barna, og det kan se ut som en teknisk kompetanse jevnstilles med digital kompetanse.

 Andre funn:

 • De under 8 år bruker helst nettbrett fordi de er lette og krever minimalt med opplæring
 • I gjennomsnitt bruker 7-åringen IKT og digitale medier om lag 13 timer i uken
 • Det er i hovedsak tre aktivitetstyper digitale online medier brukes til:
  - spilling
  - se på filmsnutter via YouTube
  - bruke strømmetjenester
 • Bruk av IKT er en integrert del av norske barns oppvekst
 • YouTube brukes til å finne ut hvordan ting skal gjøres andre steder f.eks løse utfordringer i dataspill og til inspirasjon og hjelp utenfor det digitale

 

Undersøkelsen er gjennomført i 2016 av førsteamanuensene og fra Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning og rådgiver Barbro Hardersen fra Medietilsynet.

Undersøkelsen er en del av det felleseuropeiske forskningsprosjektet Young Children (0–8) and digital technology hvor tilsvarende studier fra 18 land sammenlikner 0–8-åringers mediebruk. Rapporten er gjennomført innenfor Europakommisjonens Joint Research centre (JRC) sitt prosjekt ECIT – Empowering Citizens' Rights in Emerging ICT.

4

Nyhetsbrev fra Medietilsynet Trygg bruk | Norwegian Safer Internet Centre

I vårt månedlige nyhetsbrev vil du finne aktiviteter som skjer både i det norske og europeiske nettverket, gode tiltak og kommende arrangementer. Jobber du med barn og digitale medier i offentlig eller privat sammenheng vil du motta nyttig og oppdatert informasjon her.

Nyhetsbrev Medietilsynet Trygg bruk februar 2018 (PDF) | Web

 

Nyhetsbrev Medietilsynet Trygg bruk 2017

Nyhetsbrev Medietilsynet Trygg bruk 2016

Abonner på nyhetsbrev fra Medietilsynet Trygg bruk

5

Safer Internet Day

Safer Internet Day (SID) er en årlig markering som finner sted i februar. Målet med markeringen er å fremme trygg og ansvarlig bruk av digital teknologi, spesielt blant barn og unge. Medietilsynet Trygg bruk er ansvarlig for å koordinere SID i Norge.

Safer Internet Day 2018

Hold av datoen 6. februar 2018!

Mer informasjon om arrangementet og hvordan du kan bidra. 

Offentlige myndigheter og organisasjoner, skoler, kommuner og privatpersoner over hele landet bidrar til å feire denne dagen.

Markeringen organiseres av Insafe, og er åpen for alle. Les mer om hvordan Safer Internet Day arrangeres i andre land over hele verden.

6

Internasjonalt samarbeid

Medietilsynet Trygg bruk inngår i CEF-programmet (Connecting Europe Facility), og er en del av Insafe-nettverket, som består av de europeiske Safer Internet-senterne.

Det nåværende norske prosjektet Medietilsynet Trygg bruk (Safer Internet Centre Norway) løper fra juli 2016 til ut 2018. Project manager er Thomas Haugan-Hepsø og project officer er Berit Andersen. Den norske hjelpelinjen (Safer Internet Helpline) er Kors på halsen – et gratis og anonymt samtaletilbud der barn og unge kan snakke om det de har på hjertet. Leder for Kors på halsen er .

En rekke tiltak og ressurser utvikles, utveksles og brukes på tvers av landegrenser over hele Europa. Disse er samlet på Better Internet for Kids-portalen. FNs Barnekonvensjon er grunnlaget for Medietilsynet Trygg bruk sitt arbeid: barns rett til informasjon og deltakelse, og deres rett til trygghet og beskyttelse.

CEF-programmet