Forside


Rådet for anvendt medieforskning (RAM)
er et rådgivende organ for Medietilsynet og behandler de innkomne søknader til anvendt medieforskning, også masterstipend. Fristen for å søke er 1. oktober hvert år.

 •  

  Ønsker dere besøk av en RAM-forsker?

   

  RAM-forskeren redegjør for sitt støtteverdige prosjekt, og Medietilsynet dekker utgiftene i forbindelse med besøket.  

  For mer informasjon, kontakt sekretæren i RAM: jan.erik.andersen@medietilsynet.no

   

  Søknadsfrist

   

  Medietilsynet gir årlig midler til anvendt medieforskning og etterutdanning. Forskere, journalister og andre med tilknytning til media kan søke om midler til forsknings- og utviklingsarbeid.


  Søknadsfristen er 1. oktober


  Søknader og tilleggsopplysninger som sendes etter søknadsfristen, vil ikke bli behandlet.  PRESSEMELDINGER


  Siste pressemeldinger fra mottakere av
  RAM-midler finner du her:

  Pressemeldinger

 • RAM-fordelingen 2015:

   

   

  Medietilsynet mottok 40 søknader om støtte for 2015. Rådet for anvendt medieforskning (RAM) behandlet søknadene i møte den 27. november 2014. Medietilsynet sluttet seg til RAMs anbefaling. Her finner du en oversikt over tilskuddsmottakerne

   

  Medietilsynet vil sende ut brev til hver enkelt støttemottaker og utbetale midlene når faktura er mottatt hos oss. Når det gjelder masterstipendiatene vil vi utbetale midlene til kontonummeret som er ført opp på søknaden.

   

   

   

  Meiningsfylt og bruksretta medieforsking

   

   

  – Økonomisk stønad frå RAM (Rådet for anvendt medieforskning) dekkjer eit område i norsk medieforsking som elles ikkje har særlege tilbod om finansiering, seier seniorrådgjevar Jan-Erik Andersen i Medietilsynet. Han er også sekretær for RAM, som er eit rådgjevande organ for Medietilsynet.

   


  Les mer