Forside


Rådet for anvendt medieforskning (RAM)
er et rådgivende organ for Medietilsynet og behandler de innkomne søknader til anvendt medieforskning, også masterstipend. Fristen for å søke er 1. oktober hvert år.

 •  

  Ønsker dere besøk av en RAM-forsker?

   

  RAM-forskeren redegjør for sitt støtteverdige prosjekt, og Medietilsynet dekker utgiftene i forbindelse med besøket. Her finner du en oversikt over tilskuddsmottakere.

   

  For mer informasjon, kontakt sekretæren i RAM: jan.erik.andersen@medietilsynet.no

   

  Søknadsfrist

   

  Medietilsynet gir årlig midler til anvendt medieforskning og etterutdanning. Forskere, journalister og andre med tilknytning til media kan søke om midler til forsknings- og utviklingsarbeid.


  Søknadsfristen er 1. oktober


  Søknader og tilleggsopplysninger som sendes etter søknadsfristen, vil ikke bli behandlet.  PRESSEMELDINGER


  Siste pressemeldinger fra mottakere av
  RAM-midler finner du her:

  Pressemeldinger

 • RAM-fordelingen 2014:

   

   

  Medietilsynet mottok 52 søknader om støtte for 2014. Rådet for anvendt medieforskning (RAM) behandlet søknadene i møte den 28. november 2013. Medietilsynet sluttet seg til RAMs anbefaling. Fordelingen finner du på denne siden


  Tildelte midler

   

  Meiningsfylt og bruksretta medieforsking

   

  – Økonomisk stønad frå RAM (Rådet for anvendt medieforskning) dekkjer eit område i norsk medieforsking som elles ikkje har særlege tilbod om finansiering, seier seniorrådgjevar Jan-Erik Andersen i Medietilsynet. Han er også sekretær for RAM, som er eit rådgjevande organ for Medietilsynet.


  Les mer