Film på kino

Filmer som skal vises på kino må registreres i Medietilsynet. Dersom en film skal vises for personer under 18 år, må den vurderes av Medietilsynet som setter en aldersgrense på filmen. Medietilsynet kan ikke forby visning av film, men det er likevel forbudt å vise filmer som er pornografiske eller inneholder grov underholdningsvold.

Publisert 27.12.2011

I venstremenyen finner du informasjon tilrettelagt for foreldre/foresatte og kinoer og distributører av kinofilm.
 

Filmdatabasen


Filmdatabasen inneholder fakta om alle spillefilmer for kinovisning som er vurdert og registrert siden 1913.

Filmene er vurdert ut fra ulikt lovverk og ulike tidsperioder, og vedtakene må leses i den sammenhengen. Synet på hva man tolererer innenfor ulike aldersgrenser har endret seg. Eldre vedtak må derfor forstås i en historisk kontekst, og kan ikke tolkes som dagens holdning til disse filmene. Eldre filmer kan ha andre aldersgrenser enn de som gjelder i dag.