Barn og medier

Barn og medier

Barn og medier er et hyppig diskutert tema i en medieverden som er i konstant utvikling og aldri står stille. Her kan du finne mer informasjon om de mest sentrale spørsmålene; for eksempel kildekritikk, bruk av mobiltelefon, personvern, om barns rettigheter og trygg bruk av medier.

 • Barns rettigheter

  • Barnekonvensjonen erkjenner at barn har grunnleggende politiske, økonomiske, sosiale, kulturelle og medborgerlige rettigheter. Den bygger på fire viktige prinsipper: 1. Alle bar ...
 • Kildekritikk

  • Gjennom internett og andre medier får vi daglig tilgang til store mengder informasjon og kunnskap. Men det finnes ikke noen generell måte å vite om informasjon på Internett er g ...
 • Personvern

  • Personvern er en rett vi alle har. Det innebærer at personlige opplysninger om deg ikke skal kunne misbrukes og spres til folk som ikke har noe med det å gjøre.
 • Medietilsynet Trygg Bruk

  • Trygg bruk er Medietilsynets prosjekt for arbeid med digitale medier og barn.
 • Vannskilleprinsippet – skadelig innhold

  • Reglene som gjelder for tv-sendinger sier at innhold som kan være skadelig for barn og unge under 18 år må sendes etter kl. 21.00. Dette kalles vannskilleprinsippet.
 • Tips oss om skadelig tv-innhold

  • Medietilsynet vil gjerne ha tips dersom du ser innhold på tv før kl. 21.00 som du mener kan være skadelig for barn og unge under 18 år.
 • Barn og medier i skole og barnehage

  • Medietilsynet bidrar i bransjeorganet Film & Kinos Skolekinonytt med informasjon om barn og medier. Her vil vi løpende publisere artiklene.
 • Medietilsynets rapport om barn og digitale medier

  • Dette er en jevnlig publisert rapport om barn og unges bruk og opplevelser av digitale medier.
 • Mobil

  • Vi blir ofte spurt når barn og unge bør få mobil. Dette kan vi ikke gi noe riktig eller galt svar på, men vi kan gi noen råd på veien og informere om hva Trygg bruk-undersøkelse ...
 • 100 år med filmlov for beskyttelse av barn og unge

  • I år er det 100 år siden Norge fikk sin første filmlov. Filmloven av 1913 hadde som formål å beskytte barn og unge mot skadelig påvirkning fra levende bilder. Dette er også ...