Barn og medier

Barn og medier

Barn og medier er et hyppig diskutert tema i en medieverden som er i konstant utvikling og aldri står stille. Her kan du finne mer informasjon om de mest sentrale spørsmålene; for eksempel kildekritikk, bruk av mobiltelefon, personvern, om barns rettigheter og trygg bruk av medier.

 • Barn og medier i skole og barnehage

  • Medietilsynet bidrar i bransjeorganet Film & Kinos Skolekinonytt med informasjon om barn og medier. Her vil vi løpende publisere artiklene.
 • Barn og medier-undersøkelsene

  • Dette er en jevnlig publisert rapport om barn og unges bruk og opplevelser av digitale medier.
 • Barns rettigheter i media

  • Barnekonvensjonen erkjenner at barn har grunnleggende politiske, økonomiske, sosiale, kulturelle og medborgerlige rettigheter. Den bygger på fire viktige prinsipper: 1. Alle bar ...
 • Beskyttelsesloven

  • Stortinget har vedtatt en ny lov som gir regler for beskyttelse av barn og unge mot skadelig innhold i programmer, serier, filmer mv.
 • Kildekritikk

  • Gjennom internett og andre medier får vi daglig tilgang til store mengder informasjon og kunnskap. Men det finnes ikke noen generell måte å vite om informasjon på Internett er g ...
 • Medietilsynet Trygg Bruk

  • Trygg bruk er Medietilsynets prosjekt for arbeid med digitale medier og barn.
 • Tips oss om skadelig tv-innhold

  • Medietilsynet vil gjerne ha tips dersom du ser innhold på tv før kl. 21.00 som du mener kan være skadelig for barn og unge under 18 år.