Presse

Presse

I Norge er det pressens egne organer som regulerer de etiske retningslinjene for det redaksjonelle innholdet i aviser, publikasjoner, nettpublikasjoner, radio og tv.

Medietilsynet forvalter ulike støtteordninger på presseområdet.Her finner du informasjon om pressestøtten og generell informasjon om presseområdet.

 • Tekstreklameplakaten

  • Pressens etiske retningslinjer knyttet til tekstreklame og sponsing er formulert i Tekstreklameplakaten.
 • Vær varsom-plakaten

  • Det etiske grunnlaget for arbeidet i norsk presse (trykt presse, nettpublikasjoner og radio og tv) er de etiske retningslinjene som er formulert i Vær varsom plakaten.
 • Redaktørplakaten

  • Norsk Presseforbund har i samarbeid med Mediebedriftenes Landsforening og Norsk Redaktørforening utarbeidet etiske retningslinjer for redaktører i norske medier.
 • Pressens faglige utvalg

  • I Norge regulerer pressen selv området presseetikk og redaksjonelt innhold. Klager på pressens dekning av nyheter og hvordan journalistikken utøves, rettes til Pressens faglige ...
 • Mediestøtten

  • Her finner du informasjon om de ulike ordningene i mediestøtten.

Kontakt