Edda Media-saken

Medietilsynet vil kartlegge og vurdere A-pressens oppkjøp av Edda Media i lys av medieeierskapsloven.

Denne siden oppdateres fortløpende med informasjon om saken.

Medieklagenemnda har fattet vedtak i Edda Media-saken

Medieklagenemnda har fattet vedtak i Edda Media-saken Medietilsynet er informert om at Medieklagenemnda har fattet vedtak i klagesaken om A-pressens kjøp av Edda Media.
Publisert 21.01.2013

Godkjenning av sal av avisa Varden til Agderposten Medier

Edda Media har gitt Amedia godkjenning for salet av avisa Varden til Agderposten Medier
Publisert 25.10.2012

A-pressens klage i Edda Media-saken oversendes Medieklagenemnda

A-pressens klage i Edda Media-saken oversendes Medieklagenemnda Medietilsynet har vurdert A-pressen si klage på vedtaket av 15. august 2012 i Edda Media-saka.
Publisert 18.10.2012

Klage fra A-pressen

Medietilsynet har mottatt klage på tilsynets vedtak av 15. august 2012 der A-pressens kjøp av Edda Media ble tillatt på vilkår.
Publisert 12.09.2012

Medietilsynet tillater A-pressens oppkjøp av Edda Media på vilkår

Medietilsynet tillater A-pressens oppkjøp av Edda Media på vilkår Medietilsynet har i dag fattet vedtak om at A-pressens kjøp av Edda Media tillates på vilkår. Etter flere møter med A-pressen har Medietilsynet akseptert A-pressens forslag til ...
Publisert 15.08.2012

Vedtak i Edda Media-saken

Medietilsynet vil publisere sitt vedtak i Edda Media-saken onsdag 15. august kl. 09.00.
Publisert 14.08.2012

Vedtak i Edda Media-saken - 15. august

Etter anmodning fra A-pressen har Medietilsynet funnet at fristen for vedtak i Edda Media-saken kan forlenges.
Publisert 04.07.2012

Edda Media-saka

Konkurransetilsynet har no godkjent A-pressens oppkjøp av Edda Media på visse vilkår, og A-pressen må selje to aviser. Det gjeld Varden eller Telemarksavisa i Skien og Demokrate ...
Publisert 28.06.2012

A-pressens kommentarer til Medietilsynets varsel om inngrep

Kommentarer til Medietilsynets varsel om inngrep mot A-pressens erverv av Edda Media.
Publisert 06.06.2012

Vedtak om midlertidig forbud

Medietilsynet har fattet vedtak om midlertidig forbud mot at A-pressen integrerer virksomhetene til A-pressen og Edda Media.
Publisert 22.05.2012

Varsler midlertidig forbud

Medietilsynet vurderer midlertidig forbud mot å integrere virksomhetene til A-pressen og Edda Media.
Publisert 02.05.2012

Medietilsynet varsler inngrep mot A-pressens oppkjøp av Edda Media

Medietilsynet har kommet til at A-pressen etter oppkjøpet av Edda Media får for stor eierstilling i de to medieregionene øst og vest for Oslofjorden.
Publisert 25.04.2012

A-pressens erverv av Edda Media

Medietilsynet vil klokken 10.00 onsdag 25.4.2012  informere om den videre behandlingen av A-pressens erverv av Edda Media.
Publisert 23.04.2012

26 høringsuttalelser om A-pressens kjøp av Edda Media

Ved høringsfristens utløp fredag 23. mars hadde det kommet inn 26 uttalelser vedrørende A-pressens kjøp av Edda Media. Uttalelsene er publisert i sin helhet på Medietilsynets ...
Publisert 26.03.2012

Høringsuttalelser om A-pressens erverv av Edda Media

På denne siden vil vi fortløpende legge ut høringsuttalelser vedrørende A- pressens erverv av Edda Media (høringsfrist 23. mars 2012).
Publisert 02.03.2012

Høring om A-pressens kjøp av Edda Media

Medietilsynet har vurdert om A-pressens kjøp av Edda Media strider mot de nasjonale og regionale eierskapsgrensene i medieeierskapsloven og legger i den forbindelse fram et ...
Publisert 02.03.2012

Consultation process concerning A-pressen's acquisition of Edda Media

The Norwegian Media Authority has considered whether A-pressen's acquisition of Edda Media is in violation of national and regional ownership restrictions in the Media Ownership ...
Publisert 02.03.2012

Brev fra A-pressen til Medietilsynet - vurdering av ervervet av Edda Media

Se vedlagt brev av 9.2.2012 fra A-pressen til Medietilsynet vedrørende ervervet av Edda Media.
Publisert 02.03.2012

Høyringsnotat 2. mars

Medietilsynet tek sikte på å leggje ut sitt høyringsnotat i Edda Media-saka fredag 2. mars 2012 kl. 09.00.
Publisert 20.02.2012

Vurdering av ervervet av Edda Media

Brev til A-pressen angående Medietilsynets høringsnotat
Publisert 02.02.2012

The Norwegian Media Authority will finalize decision on the acquisition of Mecom Europe AS* before summer

– We will consider whether A-pressen’s acquisition of Mecom Europe is in accordance with the Media Ownership Act. We aim to finalize the consideration no later than May/June thi ...
Publisert 01.02.2012

Edda Media-saka ferdigbehandla i mai/juni

– Vi er i gang med å behandle A-pressen sitt oppkjøp av Edda Media etter medieeigarskapslova og tek sikte å ferdigbehandle saka seinast i månadsskiftet mai/juni, seier direktør ...
Publisert 25.01.2012

Ikke behov for midlertidig forbud på nåværende tidspunkt

Medietilsynet har kommet til at det på det nåværende tidspunkt ikke vil være behov for et midlertidig forbud mot gjennomføringen av A-pressens kjøp av Edda Media.
Publisert 29.12.2011

Informasjonsinnhenting og mulig forbud i Edda Media-saken

Medietilsynet innhenter opplysninger i forbindelse med A-pressens kjøp av Edda Media og varsler om mulig midlertidig forbud.
Publisert 13.12.2011

A-pressens oppkjøp av Edda Media

A-pressen bekreftet 5.12.2011 at de har inngått en avtale med det britiske selskapet Mecom om kjøp av Edda Media.
Publisert 05.12.2011