Arkiv, Media Norge-saken

Medietilsynets oppfølging i Media Norge-saken

Medietilsynet godkjente 10. juni i år en avtale mellom Schibsted og Enskilda om salg av Schibsteds eierpost på 36,3 prosent i Polaris Media. Godkjenningen er et ledd i ...
Publisert 18.06.2009

Klagenemndas vedtak i Media Norge-saken

Klagenemnda for eierskap i media har i dag 26. februar 2008 gitt tillatelse til etableringen av Media Norge ASA, på visse vilkår.
Publisert 26.06.2008

Formell korrigering av vedtaket i Media Norge-saken

Medietilsynet har i dag (6.7.07) foretatt en formell korrigering av vedtaket i Media Norge-saken. Det er herunder foretatt en tydeliggjøring av meningsinnholdet med hensyn til ...
Publisert 06.07.2007

Medietilsynet griper inn mot etableringen av Media Norge

Schibsted vil med etableringen av Media Norge ASA få en andel på over en tredjedel av avismarkedet i Norge og vil derved ligge over normalgrensen for inngrep etter medieeierskap ...
Publisert 02.07.2007

Medietilsynet varsler inngrep mot Media Norge

Medietilsynet har i dag sendt ut et varsel om at tilsynet vil gripe inn mot sammenslåingen av Aftenposten, Bergens Tidende, Fædrelandsvennen og Stavanger Aftenblad til et selska ...
Publisert 06.06.2007

Media Norge strider mot medieeierskapsloven

Medietilsynet har til hensikt å gripe inn mot sammenslåingen av Aftenposten AS, Bergens Tidende AS, Fædrelandsvennen AS og Stavanger Aftenblad ASA til et selskap kalt Media Norg ...
Publisert 26.04.2007