Allmennkringkasting

Målet med allmennkringkasting er at hele befolkningen skal få tilgang til et bredt innholdstilbud. I dette tilbudet skal vi som publikum både få viktig informasjon og underholdning.

Publisert 25.11.2011

Allmennkringkasting er den norske oversettelsen av begrepet public service broadcasting, som opprinnelig ble brukt for å beskrive BBC i Storbritannia.

Allerede i 1924 ble BBCs samfunnsoppdrag beskrevet slik: to inform, educate and entertain. BBC har fungert som en modell for utvikling av allmennkringkasting i hele europa, men det er opp til hvert enkelt land å bestemme hvilke oppgaver allmennkringkastingen skal inneholde.

Allmennkringkasting er et begrep som ofte forbindes med radio og tv, men med digitaliseringen endrer mediebruken seg til også å gjelde andre plattformer som pc, nettbrett og mobil.

Ordningen med allmennkringkasting fungerer slik at kanaler får tildelt ulike privilegier, som for eksempel økonomiske privilegier som lisensfinansiering og reklamemonopol i bytte mot å utføre visse samfunnsoppgaver, som for eksempel å tilby nyheter, kultur- og barneprogram.

I Norge har vi fire allmennkringkastere: NRK, TV 2, Radio Norge og P4. Mer om de ulike kringkasterne finner du i menyen til venstre.

Medietilsynet utarbeider årlig en allmennkringkastingsrapport om hvordan NRK, TV 2, Radio Norge og P4 innfrir sine programforpliktelser. I tillegg fører Medietilsynet løpende tilsyn med de kommersielle allmennkringkasterne.

Kontakt