Hva regnes som "snikreklame"?

Publisert 13.06.2008

Etter kringkastingsloven § 3-3 er det forbudt å sende skjult reklame. Med skjult reklame menes muntlig eller visuell presentasjon i programmer av varer, tjenester, navn, varemerke eller virksomhet, dersom presentasjonen:
- skjer forsettlig for å tjene reklameformål og
- publikum kan villedes med hensyn til presentasjonens art.
Slik presentasjon anses som forsettlig særlig dersom den skjer mot betaling.

I sponsede program er det forbudt å oppmuntre til kjøp eller leie av sponsors eller tredje parts produkt eller tjenester, herunder ved å inneholde spesielle salgsfremmende henvisninger til slike produkt eller tjenester.

Kontakt

Ofte stilte spørsmål

Relaterte saker