Ordliste

A

ADSL

Asymmetric Digital Subscriber Line. Teknikk for overføring av datatrafikk over eksisterende telefonnett. Består av tvinnet kobberkabel som brukes til bredbåndstilkobling til Internett. Kapasiteten er asymmetrisk ved at høyere kapasitet avsettes for datastrømmen til husholdningene (nedstrøm) enn fra husholdningene (oppstrøm).

Aleneavis

Avis som er alene om å komme ut på utgiverstedet, se også utgiverstedet.

Allmennkringkasting

Allmennkringkasting er et begrep som innebærer at en kringkastingskanal har særlige forpliktelser overfor publikum. I Norge har vi fire allmennkringkastere: NRK, TV 2, Radio Norge og P4.

Krav til en allmennkringkaster kan være som følger:
- Sendingene skal kunne mottas av hele befolkningen.
- Sendingene skal inneholde en variert programmeny med programmer for brede og smale lytter-/seergrupper, herunder barn og unge, den samiske befolkningsgruppe, etniske og andre minoriteter.
- Det skal være daglige nyhetssendinger og solid, løpende orientering om viktige samfunns- og kulturspørsmål, nasjonalt og internasjonalt.
- Allmennkringkastingsprogrammene skal bidra til å styrke norsk språk, identitet og kultur.
- Allmennkringkastingskanalene skal ha redaksjonell selvstendighet.

AMT-direktivet

AMT-direktivet er et EU direktiv som ble vedtatt desember 2007. AMT står for "Audiovisuelle Medietjenester", og skal erstatte EUs fjernsynsdirektiv fra 1989. AMT-direktivet er foreløpig ikke implementert i norsk rett.

Analog kringkasting

teknikk hvor lyd og bilde blir overført som radiobølger gjennom eteren ved en kontinuerlig (trinnløs) skala. Analog kringkasting kan foregå fra bakkesender, satellitt, eller gjennom kabel- og telenett.

Avis

Se begrepene Aleneavis, Nettavis, Nisjeavis, Nummer 1-avis, Nummer 2-avis, Papiravis i ordlisten.

Kontakt