Betydelig eierstilling (etter medieeierskapsloven)

Publisert 08.02.2009

Foreligger normalt når en aktørs eierposisjon i ett eller flere av mediemarkedene for dagspresse, fjernsyn eller radio tangerer eller overstiger medieeierskapslovens nasjonale eller regionale eierskapsbegrensninger. At erververen har eller får en betydelig eierstilling er et av vilkårene som må være oppfylt for at Medietilsynet skal kunne gripe inn mot et oppkjøp i medieforetak, se også eierskapsbegrensninger.